top of page

תובנות מסקר שערכתי בנושא פוסטים בלינקדאין

מהתבוננות אקראית בפיד, סקרן אותי לדעת קצת יותר מה חושבים ואיך מתנהלים כותבי פוסטים בלינקדאין בישראל, מחוץ למעגל החברים שלי.


אז ערכתי סקר. אחרי הכל, זה מה שאני עושה מבוקר עד ליל.

הסקר בוצע בקרב של 250 משתמשי לינקדאין (מדגם מפאנל אינטרנטי, 50% נשים; 50% גברים. 50% עצמאים; 50% שכירים).


חלק מהממצאים שהתקבלו בסקר לגמרי הגיוניים ורק מאוששים מה שכבר חשבתי. חלק מהממצאים דווקא תפסו אותי בהפתעה. לא עד כדי נפילה מהכסא, אבל עדיין, מעורר מחשבה.


אלה התובנות העיקריות שמצאתי:


מוטיבציות לכתיבת פוסטים בלינקדאין

הסיבה העיקרית (לדעתם של 70% מקרב משתמשי.ות לינקדאין בסקר) לכך שאנשים כותבים פוסטים בלינקדאין היא: הרצון להחשף וליצור מודעות, לצורך קידום קריירה או קידום עסקי.


במרחק רב מכך, ובאופן שקצת הפתיע אותי - רק 20% חושבים שהסיבה העיקרית הוא הרצון לשתף אחרים בידע מקצועי.


שעור ממש נמוך (כ 10% בלבד) חושבים.ות שהסיבה העיקרית היא רצון לשתף בחוויות ומחשבות של כותב.ת הפוסט. הגיוני.


כמה אנשים כותבים פוסטים שלהם בלינקדאין ובאיזו כמות של פוסטים מדובר

כמחצית (51%) מקרב המשיבים בסקר פרסמו בלינקדאין פוסטים שהם כתבו במהלך השנה האחרונה. לא הייתה לי השערה מוקדמת לעניין זה. אז היה מעניין לגלות.


מקרב מי שפרסמו בשנה האחרונה בלינקדאין פוסטים פרי עטם: כ60% פרסמו 1-4 פוסטים; כ 20% העלו 5-8 פוסטים; כ 20% פרסמו מעל 8 פוסטים בשנה האחרונה.


באיזו שפה משתמשית לינקדאין בישראל כותבים את הפוסטים שלהם. ולמה

מקרב המשיבים בסקר אשר פרסמו פוסטים פרי עטם בלינקדאין בשנה האחרונה, כ 65% פרסמו רק באנגלית (23%) או כשהם משלבים אנגלית ועברית (41%); כ 35% פרסמו רק בעברית. אגב, שכירים נוטים יותר לפרסם באנגלית (רק באנגלית או שילוב של אנגלית ועברית) לעומת עצמאים.


אז למה בכל זאת לכתוב באנגלית? הנה שלוש סיבות מרכזיות:

הפוסט מיועד לקהל דובר אנגלית / גלובלי

רגילים לכתוב באנגלית בהקשרים מקצועיים

חושבים שפוסט באנגלית נתפס כיותר מקצועי


מה מושך את משתמשי לינדקאין לקרוא פוסטים. ומה היה קצת מאכזב לגלות

כ 55% מקרב קוראי הפוסטים ציינו, שתוכן שמעניין אותם, בין אם מקצועי ובין אם אישי, הוא ש"מושך" את תשומת הלב שלהם ומעורר בהם את הרצון לקרוא אותם.

30% ציינו שתוכן מקצועי הוא ש"מושך" את תשומת הלב שלהם וגורם להם לרצות לקרוא את הפוסט.

כ 5% בלבד ציינו שתוכן אישי "מושך" את תשומת הלב שלהם וגורם להם לרצות לקרוא את הפוסט.

10% בלבד ציינו שכותב הפוסט מעורר אצלם את הרצון לקרוא את הפוסט.


ממצאים אלה נמצאים בהלימה עם העובדה ש 93% חושבים.ות שלינקדאין הוא פלטפורמה שמיועדת יותר לעולם המקצועי לעומת פייסבוק וש 10% בלבד מפרסמים / רואים את עצמם מפרסמים בלינקדאין תוכן אישי.

כ 90% מקוראי הפוסטים (שזה כמעט כולם), קוראים פוסטים שעוסקים בנושאים שמעניינים אותם, בין אם הם כתובים בעברית ובין אם באנגלית. כ 10% בלבד מתעלמים מפוסטים שכתובים באנגלית, וזאת רק מעצם היותם כתובים באנגלית.


זאת תמונת המצב שעלתה בסקר. וכמו בכל סקר מדגמי באוכלוסיית פתוחה, חשוב לזכור את הסייג הבא: מדובר על סקר בקרב מדגם מפנאל אינטרנטי, ולא בקרב אוכלוסיית המחקר האולטימטיבית (כלל משתמשי לינקדאין בישראל). על אף ההטיות הפוטנציאליות באומדנים, ניתן להניח שתמונת המצב שעולה מהסקר משקפת את הלך הרוח, העמדות ודפוסי ההתנהגות, גם אם האומדנים אינם שיקוף מושלם של המציאות הנחקרת.Comments


bottom of page