מתודולוגיות לביצוע סקרים הוא תחום הידע האקדמי שחוקר את הסקרים כמתודה לאמידת עמדות ודפוסי התנהגות בקבוצות חברתיות. תחום המחקר התפתח מתוך הדיסציפלינה הסוציולוגית – המשתמשת בסקרים לבחינת שאלות מחקר בקרב קבוצות חברתיות, ארגונים, מדינות ותרבויות. הסקרים משמשים להבנת פני המציאות החברתית בה אנו חיים ופועלים ובסיס לקבלת החלטות בעלות משמעות ברמת המקרו (ארגונים, מדינות, אקדמיה). עם זאת, ביצוע הסקרים בפרקטיקה מבוצע פעמים רבות מדי מתוך חוסר הבנה כיצד לבצע סקרים נכונים, כאלה שהנם מהימנים ותקפים.

תחום הידע של המתודולוגיות לביצוע סקרים – המהווה דיסציפלינה מוסדרת באקדמיה, בוחן היבטים שונים של מתודת הסקר, ובבסיסו בחינת טעות הסקר הכוללת.

המחקרים מתחום המתודולוגיות לביצוע סקרים, מטרתם להבנות, לבחון וליישם מודלים תאורטיים שמאפשרים להפחית את ההטיות האפשריות באומדני הסקר. ביצוע סקרים דורש הבנה מעמיקה בתחום המתודולוגיות לביצוע סקרים. ואין זה משנה במה עוסק הסקר. הדבר נכון לסקרים באשר הם - סקרי עמדות עובדים, סקרי לקוחות, סקרי היתכנות לסטארטאפים, סקרים פוליטיים, סקרים במחקר אקדמי.

מתודולוגים של סקרים הנם אנשי אקדמיה בעלי ידע והבנה מעמיקה בתכנון ויישום מתודת הסקר. התאוריות המשמשות לתכנון מערכי סקר מהימנים ותקפים, הבנת התנהגויות מרואיינים בסקרים, והבנת ההטיות בסקרים - מקורן בדיסציפלינות שונות (סוציולוגיה, פסיכולוגיה וסטטיסטיקה). מתודולוג של סקרים מכיר את התאוריות השונות, את האתגרים המתודולוגיים בסקרים ואת הדרכים היעילות ביותר לביצוע סקרים נכונים. מתודולוגים של סקרים מודעים למגבלות הסקר, מכירים פרקטיקות יעילות להפחתת טעויות בסקרים ויודעים כיצד למצוא את האיזון האופטימלי בין מאפייני המחקר ואילוצים מתודולוגיים שונים.

 

ניסיון בביצוע סקרים – רב ככל שיהיה, אינו מעיד על ידע, מקצועיות ומיומנות בעולם התוכן של מתודת הסקר. הדבר בא לידי ביטוי גם בשימוש במערכות סקרים אינטרנטיות. המערכות הקיימות מאפשרות ביצוע סקרים באמצעות ממשקים ידידותיים-לחוקר, ומציעות מגוון אפשרויות לסוגי השאלות, למבנה השאלון ולעיצוב השאלון. פלטפורמות רבות מאפשרות גם לבנות שאלונים על ידי בחירה מתוך מאגר של שאלונים ופריטים, לנהל את תהליך איסוף הנתונים, לנתח סטטיסטית את הנתונים ולערוך את סיכום הממצאים בסקר - תוך שימוש בדשבורדים ידידותיים. אולם, מחשוב השאלונים וידידותיות הממשק הם רק היבט אחד במערך של סוגיות הקשורות לתכנון ויישום סקרים. ביצוע סקרים אינטרנטיים נכונים (מהימנים ותקפים) מחייב הבנה של אתגרים מתודולוגיים ושימוש נכון בפרקטיקות יעילות ומוכחות מחקרית להפחתת טעות הסקר הכוללת.

ביצוע סקרים אינו עניין של מה בכך. לתכנון ויישום נכונים של סקרי עמדות נדרשים הבנה תאורטית מולטי דיסציפלינרית, בשילוב עם התנסות פרקטית. השילוב בין התאוריה והפרקטיקה, מהווה תנאי הכרחי לתכנון מערכי מחקר מבוססי סקר מתוך הבנה אמיתית של מה נכון ולא נכון לעשות, בקונטקסט רחב המבוסס על מחקרים אקדמיים והתמודדות עם אילוצים שנובעים מסביבת המחקר. בהינתן שהסקרים משמשים בסיס אמפירי לקבלת החלטות, מן הראוי לבצע אותם באופן כזה שיאפשר אמידה מהימנה ככל שאפשר של המציאות הנחקרת.

תהליך המחקר של מתודה כולל מספר שלבים של תכנון מתודולוגי, ניסוח שאלונים, עיצוב שאלונים אינטרנטיים, ניתוח סטטיסטי ובניית מצגות הנהלה לסיכום ממצאי הסקר ותובנות ארגוניות.

 

תכנון מתודולוגי

מערך המחקר הנו תכנית העבודה לביצוע הסקר והוא זה אשר מתווה את מהלך ביצוע הסקר. מערך המחקר מגדיר את השלבים השונים ביצוע הסקר, החל משלב הגדרת הקבוצות המשתתפות בסקר (חטיבות, מחלקות, אתרים גלובליים, דרגות ניהול, סגמנטים של לקוחות), אופן עיצוב ומחשוב השאלון, תהליך איסוף הנתונים, אופן תקשור הסקר למרואיינים, תזמון ביצוע הסקר וכו'. מערכי המחקר בסקרים של מתודה מבוססים על גישת הפחתת טעות הסקר הכוללת, ומיישמים ידע מתודולוגי נרחב בתכנון סקרים מהימנים ותקפים. 

ניסוח ועיצוב השאלון

תהליך ניסוח השאלון בסקרים של מתודה מתחיל בשיחת אפיון צרכים עם מנהלי הפרוייקט בארגון והגדרת משתני המחקר הרלוונטיים לסקר. השאלונים של מתודה תפורים אישית לצרכים ולמאפיינים של הארגון, תוך שימת לב להיבטים מתודולוגיים, תקפות השאלון והפחתת טעויות מדידה פוטנציאליות. השאלונים האינטרנטיים של מתודה מבוססים על גישת ה"ידידותיות למרואיין" ומאפשרים שמירה על אנונימיות המרואיינים - שמשפיעה על מהימנות המדידה.

 

תקשור הסקר להנהלה

כחלק מתהליך הסקר מתקיימות שיחות עם פורום ההנהלה ומנהלים בכירים בארגון. מטרת המפגשים היא לתת מענה לשאלות מצד ההנהלה באשר לתהליך הסקר וחשיבות הסקר בעבודה הארגונית. 

תקשור הסקר למרואיינים

נכונותם של העובדים והלקוחות להשתתף בסקר אינה מובנת מאליה. חשוב לתקשר נכון את מטרת הסקר וחשיבותו – עבור הארגון ועבור העובדים והלקוחות. תהליך הסקר כולל ייעוץ באשר לתוכן התקשור ואופן התקשור של הסקר למרואיינים.

מצגות מסכמות

המצגות המסכמות בסקרים של מתודה מבוססות על גישת ה"ידידותיות לקורא". מבנה המצגת המסכמת, הויזואליזציה של הנתונים והתובנות שמפורטות בה מציגים למנהלים בארגון את השורה התחתונה בצורה ידידותית וברורה ומהוות בסיס אמפירי לבניית תוכניות עבודה ארגוניות.