_MG_6609-Edit.jpg

מתודולוגית של סקרים וסוציולוגית, בעלת תואר שלישי (Ph.D) מאוניברסיטת תל אביב, מומחית בסקרי עמדות, במחקר סוציולוגי ארגוני (מחוברות עובדים, חויית עובד, מצב רוח ארגוני ושביעות רצון לקוחות), סקרים אינטרנטיים, מחקר כמותי השוואתי וסטטיטיקה יישומית.

 

יועצת מתודולוגית לארגונים, יועצת בפיתוח מערכות סקרים אינטרנטיות, מרצה בתחום הסקרים ויו"ר קהילת שיטות מחקר באגודה הסוציולוגית הישראלית.

 

חוקרת סוגיות חברתיות בארגונים ובהייטק, כותבת בתחום עולם העבודה הארגוני והמדידה הארגוני. מחברת הספר "סיפור ארגוני - המדריך למנהל.ת המודד.ת".

משנת 2000 חוקרת את תחום מתודולוגיית הסקר. גישת המחקר שלי מגיעה מהעולם הסוציולוגי כמותי, ובבסיסה ההנחה כי בחינת עמדות והתנהגויות של קבוצות חברתיות צריכה להתבסס קודם כל על איסוף נתונים וניתוח סטטיסטיים, בקרב כלל אוכלוסיית המחקר (כלל העובדים בחברה, כלל המנהלים, כלל הלקוחות) ובקרב מדגמים סטטיסטיים. שיטת העבודה שלי מונחית על ידי שלושה עקרונות: הקשבה ללקוח ומציאת איזון בין דרישות הארגון, צרכיו ומאפייניו לבין המתודולוגיה; ביצוע סקרים תפורים אישית ומתן מענה מתודולוגי מותאם לארגון; ובניית כלי מחקר ידידותיים (שאלונים, מתודות איסוף נתונים, מצגות הנהלה מסכמות) תוך הפחתת טעות הסקר הכוללת.  ​

בשנת 2009 סיימתי את לימודי הדוקטורט (Ph.D) באוניברסיטת תל אביב. במסגרת הדוקטורט בחנתי את תופעת הסירוב בסקרים, כחלק מטעות הסקר הכוללת. בחנתי מי מסרבים להשתתף בסקרים, מהן הסיבות לסירוב וכיצד ניתן להפחית תופעה זו ואת השפעתה על אומדני הסקר. במסגרת המחקר פיתחתי מודל תאורטי המציג את השפעת מאפייני הפרט, הסביבה החברתית והתרבות על הסירוב להשתתף בסקרים. בחינת המודל התבססה על ניתוח סטטיסטי רב משתני (מודל לינארי היררכי). עותק של המחקר ניתן למצוא בספריית מדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. 

 

במקביל לכתיבת הדוקטורט הקמתי את מתודה, חברת בוטיק המתמחה בביצוע מחקר סוציולוגי ארגוני מבוסס סקרי עמדות - סקרי עובדים ומנהלים וסקרי לקוחות. הסקרים של מתודה מיישמים ידע מתודולוגי וסוציולוגי תאורטי בשילוב פרקטיקות מחקר. לכל ארגון ניתן מענה מתודולוגי תפור אישית, בהתאם לשאלת המחקר, צרכי הארגון ומאפייניו הייחודיים. הסקרים מבוצעים מתוך ידע תאורטי מעמיק ופרקטיקות בתחום המחקר הסוציולוגי, הסקרים בכלל והסקרים הארגוניים בפרט.

בשנת 2004 סיימתי את לימודי התואר השני (MA) באוניברסיטת תל אביב, בהצטיינות. במסגרת התזה, בחנתי את המהימנות והתקפות של מתודת סקרי האינטרנט, באמצעות מחקר-משווה. לצורך המחקר בניתי מערכת סקרים אינטרנטית (GSS). עותק של המחקר ניתן למצוא בספריית מדעי החברה באוניברסיטת תל אביב.

בשנת 2001 סיימתי את לימודי התואר הראשון (BA) בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, בהצטיינות.