מתודולוגית של סקרים וסוציולוגית, בעלת תואר שלישי (Ph.D) מאוניברסיטת תל אביב, מתמחה בסקרי עמדות בארגונים, מחוברות עובדים, ניסוח שאלונים, בניית מדדים ארגוניים, הפחתת טעויות בסקרים, סקרים אינטרנטיים, פיתוח מערכות סקרים אינטרנטיות ומחקר כמותי השוואתי. יועצת מתודולוגית לארגונים, מרצה בתחום הסקרים ויו"ר קהילת שיטות מחקר באגודה הסוציולוגית הישראלית.

 

משנת 2000 אני מבצעת סקרים ארגוניים, לומדת וחוקרת את תחום מתודולוגיית הסקר. גישת המחקר שלי מגיעה מהעולם הכמותי, ובבסיסה ההנחה כי בחינת עמדות והתנהגויות של קבוצות חברתיות צריכה להתבסס קודם כל על איסוף נתונים וניתוח סטטיסטיים, בקרב כלל אוכלוסיית המחקר (כלל העובדים בחברה, כלל המנהלים, כלל הלקוחות) ובקרב מדגמים סטטיסטיים. שיטת העבודה שלי מונחית על ידי שלושה עקרונות: הקשבה ללקוח ומציאת איזון בין דרישות הארגון, צרכיו ומאפייניו לבין המתודולוגיה; ביצוע סקרים תפורים אישית ומתן מענה מתודולוגי מותאם לארגון; ובניית כלי מחקר ידידותיים (שאלונים, מתודות איסוף נתונים, מצגות הנהלה מסכמות) תוך הפחתת טעות הסקר הכוללת.  ​

בשנת 2009 סיימתי את לימודי הדוקטורט (Ph.D) באוניברסיטת תל אביב. במסגרת הדוקטורט בחנתי את תופעת הסירוב בסקרים, כחלק מטעות הסקר הכוללת. בחנתי מי מסרבים להשתתף בסקרים, מהן הסיבות לסירוב וכיצד ניתן להפחית תופעה זו ואת השפעתה על אומדני הסקר. במסגרת המחקר פיתחתי מודל תאורטי המציג את השפעת מאפייני הפרט, הסביבה החברתית והתרבות על הסירוב להשתתף בסקרים. בחינת המודל התבססה על ניתוח סטטיסטי רב משתני (מודל לינארי היררכי). עותק של המחקר ניתן למצוא בספריית מדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. 

 

במקביל לכתיבת הדוקטורט הקמתי את מתודה, חברת סקרים בוטיק המתמחה בביצוע סקרי עמדות ארגוניים, סקרי עובדים ומנהלים וסקרי לקוחות. הסקרים של מתודה מיישמים ידע מתודולוגי תאורטי בשילוב פרקטיקות מחקר. לכל ארגון ניתן מענה מתודולוגי תפור אישית, בהתאם לשאלת המחקר, צרכי הארגון ומאפייניו הייחודיים. הסקרים מבוצעים מתוך ידע תאורטי מעמיק ופרקטיקות בתחום הסקרים בכלל והסקרים הארגוניים בפרט.

בשנת 2004 סיימתי את לימודי התואר השני (MA) באוניברסיטת תל אביב, בהצטיינות. במסגרת התזה, בחנתי את המהימנות והתקפות של מתודת סקרי האינטרנט, באמצעות מחקר-משווה. לצורך המחקר בניתי מערכת סקרים אינטרנטית (GSS). עותק של המחקר ניתן למצוא בספריית מדעי החברה באוניברסיטת תל אביב.

בשנת 2000 סיימתי את לימודי התואר הראשון (BA) בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, בהצטיינות.

© 2016 by Metoda Surveys 

09.7437924

054.4530128