top of page

ד"ר גלית סיני קרמונה (Ph.D), סוציולוגית ארגונית

ומתודולוגית-חוקרת של סקרים.

בעלת חיבה בלתי מוסברת לסקרים וארגונים

מומחית בסקרים ומדידה ארגונית, הפחתת טעות הסקר הכוללת, סקרים אינטרנטיים, ומחקר סוציולוגי. יועצת לארגונים בביצוע סקרים ופיתוח מערכות סקרים אינטרנטיים. מחברת "סיפור ארגוני: איך למדוד מצב רוח, חוויית עובד ומחוברות בארגונים".

  • LinkedIn

נעים להכיר, אני גלית, ואיכשהו מצאתי את עצמי מומחית לסקרים ומדידה ארגונית.

 

משנת 2000 אני חוקרת סקרים, מפתחת מודלים של מדידה ארגונית ומטמיעה תרבות של הקשבה בארגונים.

לאורך השנים אני גם כותבת על סקרים, חוקרת אלמנטים של מחוברות עובדים ומדי פעם מדברת על זה לפני אחרים.  

 

ומה שהכי מפתיע זה שאני ממש, אבל ממש אוהבת את מה שאני עושה. סקרים, שיטות מחקר ומחקר סוציולוגי כמותי הם פרקטיקה מופלאה שמאפשרת ללמוד את העולם החברתי שבו אנו חיים ופועלים. התובנות שעולות מתוך המחקר והסקרים, היישומים הארגוניים והחברתיים שלהם והידע שהם מקנים הופכים אותם בעיני לכלי מהותי בפעילות ארגונית באשר היא.

אני בעלת תואר שלישי (Ph.D) מאוניברסיטת תל אביב, וגם תואר שני (MA) מאוניברסיטת תל אביב וגם תואר ראשון (BA) מאוניברסיטת תל אביב. 

מומחית במדידה ארגונית, מחוברות וחוויית עובד, סקרים אינטרנטיים, הפחתת טעויות בסקרים, ניסוח שאלונים, מחקר סוציולוגי וסטטיסטיקה יישומית. יועצת מתודולוגית לארגונים, עוזרת לארגונים להבנות תרבות ארגונית של הקשבה לעובדים והטמעת מדידה ארגונית, ומרצה בתחום הסקרים.

חוקרת את מתודת הסקר, כותבת על סקרים, מחוברות ומדידה ארגונית, ומחברת הספר:  "סיפור ארגוני : איך למדוד מצב רוח, חוויית עובד ומחוברות"                 

משנת 2000 אני חוקרת את תחום מתודולוגיית הסקר. גישת המחקר שלי מגיעה מהעולם הסוציולוגי כמותי, ובבסיסה ההנחה כי בחינת עמדות והתנהגויות של קבוצות חברתיות צריכה להתבסס קודם כל על איסוף נתונים וניתוח סטטיסטיים, בקרב כלל אוכלוסיית המחקר (כלל העובדים בחברה, כלל המנהלים, כלל הלקוחות) ובקרב מדגמים סטטיסטיים. שיטת העבודה שלי מונחית על ידי שלושה עקרונות: הקשבה ללקוח ומציאת איזון בין דרישות הארגון, צרכיו ומאפייניו לבין המתודולוגיה; ביצוע סקרים תפורים אישית ומתן מענה מתודולוגי מותאם לארגון; ובניית כלי מחקר ידידותיים (שאלונים, מתודות איסוף נתונים, מצגות הנהלה מסכמות) תוך הפחתת טעות הסקר הכוללת. ​

בשנת 2009 סיימתי את לימודי הדוקטורט (Ph.D) באוניברסיטת תל אביב. במסגרת הדוקטורט בחנתי את תופעת הסירוב בסקרים, כחלק מטעות הסקר הכוללת. בחנתי מי מסרבים להשתתף בסקרים, מהן הסיבות לסירוב וכיצד ניתן להפחית תופעה זו ואת השפעתה על אומדני הסקר. במסגרת המחקר פיתחתי מודל תאורטי המציג את השפעת מאפייני הפרט, הסביבה החברתית והתרבות על הסירוב להשתתף בסקרים. בחינת המודל התבססה על ניתוח סטטיסטי רב משתני (מודל לינארי היררכי). עותק של המחקר ניתן למצוא בספריית מדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. 

 

בשנת 2004 סיימתי את לימודי התואר השני (MA) באוניברסיטת תל אביב, בהצטיינות. במסגרת התזה, בחנתי את המהימנות והתקפות של מתודת סקרי האינטרנט, באמצעות מחקר-משווה. לצורך המחקר בניתי מערכת סקרים אינטרנטית (GSS). עותק של המחקר ניתן למצוא בספריית מדעי החברה באוניברסיטת תל אביב.

בשנת 2001 סיימתי את לימודי התואר הראשון (BA) בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, בהצטיינות.

במקביל לכתיבת הדוקטורט הקמתי את מתודה, חברת בוטיק המתמחה במדידה ארגונית, מדידת מחוברות וחוויית עובד, סקרים ארגוניים ומחקר סוציולוגי ארגוני. הסקרים של מתודה מיישמים ידע מתודולוגי וסוציולוגי תאורטי ייחודי בשילוב פרקטיקות של מדידה ארגונית. לכל ארגון ניתן מענה מתודולוגי תפור אישית, בהתאם לשאלת המחקר, צרכי הארגון ומאפייניו הייחודיים. 

bottom of page