top of page
Cover Final FULL.PNG

המדריך למדידת מחוברות עובדים וחוויית עובד.ת בארגונים ולהבנת מצב הרוח בארגון. 

במציאות שבה העובדים הם חוד החנית ומרכיב משמעותי בהצלחה של ארגונים, הקשבה לעובדים הנה הכרח ובסיס למערכת יחסים טובה בין הארגון ועובדיו.

ארגונים ששמים את העובד במרכז ואת האושר הארגוני כיעד אסטרטגי, חייבים לדעת מה חושבים ומרגישים העובדים, לזהות קבוצות של עובדים הנוטים להיות פחות מחוברים ולזהות את ההיבטים בהם כדאי להשקיע משאבים לשיפור חווית העובד. ואת זה עושים באמצעות הסקרים הארגוניים.

הודות למהפכת הדיגיטציה ולמערכות SAAS ידידותיות, מנהלים יכולים לבצע סקרים ארגוניים בקלות, בפשטות ובעלויות מינימליות. אבל ביצוע סקרים מהימנים ותקפים חייב להתבסס על ידע תאורטי בתחום הסקרים וידע פרקטי במדידה הארגונית.

הספר סיפור ארגוני מבקש לגשר על הפערים שבין הזמינות של הסקרים לבין יישום נכון שלהם בקונטקסט הארגוני ולשמש בסיס ידע להבניית הסיפור הארגוני.

הספר מיועד למנכ"לים, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי פיתוח ארגוני, מנהלי רווחה, מנהלי גיוס ומנהלים באשר הם המבקשים לבצע סקר ארגוני. הספר גם משמש חוקרים באקדמיה וסטודנטים בהבנת סוגיות מתודולוגיות הייחודיות לסקרים הארגוניים.

AO7A0427.JPG

ד"ר גלית סיני קרמונה, מתודולוגית של סקרים וסוציולוגית ארגונית. בעלת תואר שלישי (Ph.D) מאוניברסיטת תל אביב (2009) וחיבה בלתי מוסברת לסקרים. חוקרת את תחום מתודולוגיית הסקר ומפתחת מודלים למדידה ארגונית. יועצת לארגונים בביצוע סקרים, יועצת בפיתוח מערכות סקרים אינטרנטיות, כותבת ומרצה בתחום הסקרים ובעלת מתודה סקרים www.metoda.co.il.

 

בשנת 2009 סיימה את לימודי הדוקטורט (Ph.D) באוניברסיטת תל אביב. במסגרת הדוקטורט בחנה את תופעת הסירוב בסקרים, כחלק מטעות הסקר הכוללת - מי מסרבים להשתתף בסקרים, מהן הסיבות לסירוב וכיצד ניתן להפחית תופעה זו ואת השפעתה על אומדני הסקר. במסגרת המחקר פיתחה מודל תאורטי המציג את השפעת מאפייני הפרט, הסביבה החברתית והתרבות על הסירוב להשתתף בסקרים. 

 

בשנת 2004 סיימה את לימודי התואר השני (MA) באוניברסיטת תל אביב, בהצטיינות. במסגרת התזה, בחנה את המהימנות והתקפות של מתודת סקרי האינטרנט, באמצעות מחקר-משווה. לצורך המחקר פיתחה מערכת סקרים אינטרנטית (GSS).

בשנת 2001 סיימה את לימודי התואר הראשון (BA) בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, בהצטיינות.

 

במקביל לכתיבת הדוקטורט הקימה את מתודה, חברת בוטיק המתמחה בביצוע מחקר סוציולוגי ארגוני מבוסס סקרי עמדות - סקרי עובדים ומנהלים וסקרי לקוחות. הסקרים של מתודה מיישמים ידע מתודולוגי וסוציולוגי תאורטי בשילוב פרקטיקות מחקר. לכל ארגון ניתן מענה מתודולוגי תפור אישית, בהתאם לשאלת המחקר, צרכי הארגון ומאפייניו הייחודיים. הסקרים מבוצעים מתוך ידע תאורטי מעמיק ופרקטיקות בתחום המחקר הסוציולוגי, הסקרים בכלל והסקרים הארגוניים בפרט.

 

לאורך השנים, פיתחה מודלים למדידת מחוברות עובדים, שביעות רצון עובדים וחוויית עובד.ת. הסקרים שפיתחה משמשים לאמידת נקודות החוזק והתורפה בסביבות עבודה ובסיס לבניית תכניות עבודה ואסטרטגיות משאבי אנוש ופיתוח ארגוני.

bottom of page