סקר לכנס משאבי אנוש מובילים טרנספורמציה בעולם של הפרעה

מבין ההיבטים הבאים, מהם שלושת האתגרים המרכזיים איתם על הארגון שלך להתמודד בשנה הקרובה?

איזה שינוי, אם בכלל, חל בסדרי העדיפויות בארגון שלך בחצי השנה האחרונה בנושאים הבאים?
מי השתתפו בסקר