סיכום סקר בנושא תפקיד משאבי אנוש בעיתות קורונהבמהלך חודש אוקטובר 2020 ערכנו סקר עמדות בקרב 265 מנהלי ומנהלות משאבי אנוש בארגונים בישראל. הסקר בוצע על ידי מתודה סקרים ומחקר סוציולוגי, חברת היעוץ נירם גיתן NGG, וחברת הבוטיק להשמה והערכת בכירים - גישה שונה.

מי השתתפו בסקר?

57% מהמשיבים סמנכ"לי משאבי אנוש; 47% מנהלים / עובדים ביחידת משאבי אנוש בארגון; 3% יועצים חיצוניים.


81% מהמשיבים בסקר הם בעלי ותק של למעלה מ 10 שנים בתחום משאבי אנוש; 12% בעלי ותק של 6-10 שנים; 7% הם בעלי ותק של פחות מ-5 שנים בתחום.


38% מהמשיבים בסקר עובדים בארגוני תעשייה; 30% הייטק; 9% שירותים; 7% ממשלתי/ציבורי; 2% מסחר; 1% אקדמיה.


13% מהמשיבים עובדים בארגונים "קטנים" (עד 100 עובדים); 30% בארגונים "בינוניים" (100-500 עובדים); 57% ארגונים "גדולים" (מעל 500 עובדים).


90% מהמשיבים בסקר הן – משיבות (נשים); 10% מנהלי ומשאבי אנוש גברים.


מה ביקשנו לבחון בסקר? שאלות המחקר העיקריות שביקשנו לבחון הן:


1) שינויים בתפקיד משאבי האנוש בתקופה הנוכחית (פונקציות ש"הרוויחו" ופונקציות ש"הפסידו")


2) תפיסת התפקיד והגדרה עצמית של התפקיד


3) תפיסות ביחס לעבודה מהבית

כששאלות אלה באמתחתנו, יצאנו לדרך. ואלה המסקנות והתובנות שמצאנו.


פונקציות משאבי אנוש ש"הרוויחו" ואלה ש"הפסידו"

רוב אנשי משאבי האנוש (מעל 80%), חושבים שתפקיד משאבי האנוש הושפע ממשבר הקורונה, בעיקר בהיבטים הקשורים למחוברות ואמון בארגון, חוויה רגשית של העובדים ועבודה מרחוק:

91% ציינו שתמיכה רגשית במועסקים מהווה חלק גדול יותר בתפקיד כיום לעומת התקופה שקדמה לקורונה

86% ציינו שפיתוח תשתית, תרבות וכלים לעבודה היברידית מהווה חלק גדול יותר בתפקיד

83% ציינו שבנייה וחיזוק התקשורת והאמון בין העובדים וההנהלה מהווה חלק גדול יותר בתפקיד

81% ציינו שפיתוח שביעות רצון ומחוברות עובדים מהווה חלק גדול יותר בתפקיד


פונקציות משאבי אנוש נוספות "שהרוויחו", קשורות לניהול הקשר עם העובד ולהבניית תרבות וערכים בארגון:

63% ציינו שהגדרה ועיצוב תרבות ארגונית מהווה חלק גדול יותר בתפקיד כיום לעומת התקופה שקדמה לקורונה.

51% ציינו שטיפול בענייני יום-יום של העובד מהווה חלק גדול יותר בתפקיד.


שתי הפונקציות בתפקיד משאבי האנוש ש"נפגעו יחסית", קשורות להתפתחות וצמיחה – של העובד והארגון:

29% (כשליש) ציינו שהדרכה מקצועית, ניהול קריירות ופיתוח מנהלים ( / Up Skilling Re) מהווים חלק קטן יותר בתפקיד משאבי האנוש, בהשוואה לתקופה שקדמה לקורונה.

18% (כחמישית) ציינו שגיוס, שכר ורווחה מהווים חלק קטן יותר בתפקיד משאבי האנוש.


בכל מה שקשור לתהליכים ארגוניים והיוועצות מקצועית, נראה שחלה עליה לא מבוטלת במעורבות / בציפייה למעורבות של משאבי האנוש בהשוואה לתקופת הטרום קורונה:

64% ציינו שיש יותר ציפייה מצד ההנהלה שאנשי משאבי האנוש יגדירו ויובילו תהליכי טרנספורמציה בארגון במסגרת תוכניות העבודה שלהם בהשוואה לתקופה הקודמת


60% ציינו שמנהלים בדרגי ביניים והעובדים מתייעצים יותר עם אנשי משאבי האנוש

הגדרת תפקיד

כמחצית מאנשי משאבי האנוש (56%) ציינו שהתפקיד שלהם משלב באופן מאוזן בין הגישה האסטרטגית – זו שיוזמת ושמסתכלת לטווח הארוך; לבין הגישה הביצועית – שמתמקדת בטווח הקצר ובמענה לצרכי יום יום של המועסקים.


מה שיותר מעניין הוא, שבעוד ש 30% מאנשי משאבי האנוש, ציינו שהתפקיד שלהם כיום יותר "ביצועי", ומעל מחצית מהם אמרו שהתפקיד שלהם כיום כולל יותר טיפול בענייני יום-יום של העובדים, רק כ 10% תופסים את התפקיד שלהם כ"טיפול במחזור חיי עובד"; רוב אנשי משאבי האנוש [כ 60%] ממשיכים להגדיר את התפקיד שלהם כ"שותף עסקי".


כלומר יש מעין קונפליקט בין השינויים שחלים בפרקטיקה לבין תפיסת מהות התפקיד. המשמעות היא, שהעיסוק הגובר בחוויית העבודה היומיומית נתפס כמענה לצורך של התקופה ולא כשינוי מהותי, עמוק וארוך טווח בתפקיד משאבי האנוש. לפחות לא בנקודת הזמן הנוכחית.


תפיסות ביחס לעבודה מהבית

רוב אנשי משאבי האנוש חושבים שהעבודה מהבית פגעה במדדי חווית עובד של שיתופיות, מצב רוח ומחוברות.

74% ציינו שעבודה מהבית פגעה בעבודת צוות

65% ציינו שעבודה מהבית פגעה במצב הרוח הארגוני

56% ציינו שעבודה מהבית פגעה במחוברות העובדים לארגון

53% ציינו שעבודה מהבית פגעה בקשר עם המנהל הישיר


שיעור גבוה מקרב אנשי משאבי האנוש (61%) חושבים שהעבודה מהבית שיפרה, או לא השפיעה, על תחושת איזון בית-עבודה. עם זאת, שיעור לא מבוטל (39%) חושבים שתחושת איזון בית-עבודה נפגעה בעבודה מהבית. ממצא זה לא באמת מפתיע – נוכח המציאות בה עבודה מהבית כרוכה במעורבות "יתר" של חיי המשפחה ובטשטוש גבולות מקצועיים ועבודה שנמשכת "לתוך הלילה וסופי השבוע".


ההיבטים בחוויית העובד שפחות הושפעו יחסית מהמעבר לעבודה מהבית (לתפיסת אנשי משאבי האנוש), הם: תחושת בטחון תעסוקתי (45% חושבים שלא הושפעה); ופרודוקטיביות ארגונית (41% חושבים שלא הושפעה).


מדד חוויית העובד שיחסית השתפר עקב המעבר לעבודה מהבית הוא – האמון בהנהלת הארגון (44% חושבים כך; 12% בלבד חושבים שהעבודה מהבית פגעה באמון הארגוני).


לסיכום

ממצאי הסקר תומכים במה שאנשי משאבי אנוש חווים ומתקשרים בשיח הפנימי ביניהם – תפקיד משאבי האנוש - שנמצא בתווך - בין העובדים לבין הנהלת הארגון ומציאות החיים המשתנה, עובר שינויים בפרקטיקה ובציפיות ממנו.


מתוך נסיבות ואילוצים חיצוניים, תפקיד משאבי האנוש נותר אמנם יציב במהות – מבחינת תחומי אחריות, אבל נראה שפונקציות מסוימות "הרוויחו" מהשינויים בעוד שאחרות נותרו מאחור. הפונקציות שהכי "הרוויחו", קשורות לחיזוק הקשר שבין העובדים והארגון (מחוברות עובדים, עבודה מרחוק) וניהול הקשר עם הפרט (תמיכה רגשית וטיפול בענייני היום-יום). הפונקציות שנותרו מאחור קשורות לפיתוח מקצועי וגיוס עובדים. לא מפתיע, בהתחשב בסדר העדיפויות שהשתנה נוכח האילוצים החיצוניים – בעוד שבשגרה הקודמת, גדילה, צמיחה, התפתחות היו יעדי מפתח, במציאות הנוכחית – שרידות ושמירה על הקיים הם יעדים שמקבלים קדימות.


ממצאי הסקר גם תומכים במה שמדובר ועתיד להיחקר עוד רבות – המעבר למודל העבודה ההיברידי, המשלב בין עבודה מהמשרד ועבודה מהבית. רוב אנשי משאבי האנוש חושבים שהעבודה מהבית פגעה במדדים ארגוניים של שיתופיות, מחוברות לארגון, מצב רוח ארגוני וקשר עם המנהל הישיר. אין ספק שהריחוק החברתי והריחוק הפיסי נותנים את אותותיהם.


לעומת זאת, נראה שהפרודוקטיביות של העובד ותחושת הבטחון התעסוקתי דווקא נפגעו פחות מהמעבר לעבודה מהבית. מסקנות אלה עולות גם מסקרים אחרים שערכנו – בקרב מועסקים.


עוד עולה מהסקר, שרמת האמון בהנהלת הארגון השתפרה עם המעבר לעבודה מהבית. מסקנה זו עולה גם מסקרים אחרים שערכנו בקרב מועסקים. המעבר לעבודה מהבית לכשעצמו אינו מהווה את ההסבר לחיזוק האמון החברתי בארגון, כשהמשתנה התיאורטי "שמתערב" בין המעבר לעבודה מהבית לחיזוק האמון בהנהלה הוא ההתנהלות הנכונה של ארגונים (הנהלת הארגון ומשאבי האנוש) עם אתגרי המשבר – ברמה המאקרו וברמת הפרט. וזהו ללא ספק סימן לאופטימיות באשר ליכולת של ארגונים לצלוח את המשבר.

מצגת - מפגש בנושא תפקיד משאבי אנוש
.pdf
Download PDF • 833KB


© 2016 by Metoda Surveys 

054.4530128

09.7437924