top of page

חשיבות מדידת עמדות עובדים בתקופות מאתגרות


סקרי עובדים מהווים כלי ניהולי חשוב המספק לחברה תובנות באשר למה חושבים ומרגישים העובדים והיכן הארגון צריך להשקיע תשומת לב כדי לשפר את חוויית העובדים. ארגונים שחשוב להם לשמר ולטפח את המשאב האנושי צריכים לדעת מה העובדים שלהם חושבים, מרגישים וחווים. סקרים, כמו פרקטיקות ארגוניות אחרות, מבוססים על ההנחה שהמשאב האנושי בארגונים הוא אחד מהגורמים החשובים ביותר לתפקוד יעיל ולהצלחת הארגון. חוויית העובד בהיבטים מקצועיים, חברתיים ואישיים, קשורה לרמת המחוברות של שלו לארגון, לרמת המוטיבציה המקצועית שלו, לאמון החברתי בארגון ולאווירה הכללית בחברה. כל אלה משפיעים בסופו של דבר על ההצלחה העסקית של החברה.


חשיבותם של סקרי עמדות בקרב עובדים נודעת גם ואולי בעיקר בתקופות של שינויים ואתגרים. דווקא בזמנים אלה חשוב "להיות עם היד על הדופק" ולאמוד באופן תדיר את מצב הרוח בארגון, את רמת המחוברות של העובדים ואת רמת האמון הארגוני. ניתן לסכם בארבע נקודות עיקריות את חשיבות הסקרים הארגוניים בכלל ובימים אלה בפרט.


נקודה 1

עובדים מרוצים, מאושרים ומחוברים מהווים תנאי הכרחי לאווירה ארגונית חיובית ויעילה, אמון בהנהלה, באסטרטגיה, בחזון ובהצלחה ארוכת הטווח. כל אלה מתבטאים בסופו של דבר בהשגת יעדים עסקיים והצלחת החברה. רק כאשר הנהלת החברה יודעת כיצד העובדים מרגישים ומה הם חווים במקום העבודה היא יכולה לקבל החלטות נכונות, לבנות תוכניות עבודה יעילות ולשפר את חווית העובדים במקומות שבאמת דורשים שיפור.


נקודה 2

כדי ללמוד על נקודות החוזק והתורפה של הארגון, היכן עליו להשתפר, האם הוא מקצה משאבים במקומות הנכונים, האם הוא פועל באופן אפקטיבי להשגת היעדים – נדרשת בחינה אמפירית מהימנה. תחושת בטן, אינטואיציה, ושיחות מסדרון של משאבי האנוש והמנהלים עם העובדים אינם מספיקים, בטח שלא בארגונים גדולים וגלובליים, אבל גם לא בחברות קטנות ובינוניות. אמידת הלך הרוח בארגונים צריכה להתבסס על מדידה אמפירית מהימנה ותקפה. הסקרים, ככל שהם נתונים לטעויות אינהרנטיות באומדנים – מהווים את אחד הכלים היעילים לבחינת עמדות ובכלל זה עמדות עובדים.


נקודה 3

מהצד של העובדים, הסקר מספק פלטפורמה אנונימית לבטא את עמדותיהם תחושותיהם ביחס למקום העבודה, ולאותת להנהלת החברה באשר למקומות הדורשים התערבות, שינוי ושיפור. אמירות אינדיבידואליות מקבלות בסקר פרספקטיבה קולקטיבית ומאפשרות לעובדים - כקבוצה, לאותת להנהלה על נקודות החוזק והתורפה שמאפיינים את סביבת העבודה.


נקודה 4

הסקר הארגוני מהווה פלטפורמת תקשורת מההנהלה לעובדים. באמצעות הסקר הנהלת החברה מעבירה לעובדים את המסר שאכפת לה מהם. כוונה אמיתית להקשיב לעובדים מאפשרת אמון חברתי, מחוברות עובדים ומקום עבודה מאושר יותר.

Comentarios


bottom of page