top of page

הזמנה לסקר בנושא סביבת העבודה בעידן החדש

אחד הנושאים בשיח הארגוני של הנורמלי החדש, הוא סביבת העבודה העתידית.

  • איך ייראו המשרדים בעידן החדש?

  • איך סביבת העבודה הפיסית משפיעה על חווית העובד ומחוברות העובדים לארגון?

  • מהי צורת העבודה האופטימלית במונחים של פרודוקטיביות ארגונית, שיתופיות בין עובדים ומחוברות עובדים?

  • שיטת העמדה החמה לעומת חדרים פרטיים? חזרה למשרדים לעומת עבודה היברידית?

כבסיס לשיח תאורטי וגיבוש תובנות בהקשר לארגונים בישראל, נשמח להשתתפותך בסקר עמדות קצר.

הסקר אנונימי. זמן המענה 5-8 דקות.


למענה על הסקר יש ללחוץ על הקישור הבא: סקרלקבלת הזמנה לוובינר בנושא סביבת העבודה בעידן החדש שייערך ב 2.11.20, ניתן לשלוח לי בקשה להזמנה עם פרטייך (שם + ארגון + תפקיד), למייל: galit.karmona@gmail.com


מיכל רוזן (.B.Sc.Te), מעצבת פנים בוגרת מדעים ומומחית בסביבת העבודה על בסיס מחקרי. יזמת ומרצה בכנס WELL על סביבת העבודה כמצע להצלחה פיננסית וארגונית.

ד"ר גלית סיני קרמונה (Ph.D), מתודולוגית של סקרים וסוציולוגית, בעלת תואר שלישי (Ph.D) מאוניברסיטת תל אביב. מתמחה בסקרי עמדות, מחקר סוציולוגי בארגונים, מחוברות עובדים ומחוברות לקוחות, מחקר השוואתי וסטטיטיקה יישומית. יועצת מתודולוגית לארגונים, יועצת לסטארטאפים טכנולוגיים בפיתוח מערכות סקרים ומרצה בתחום הסקרים.


bottom of page