top of page

דברים שחשוב לעשות לאחר סיום סקר מחוברות עובדיםללמוד את הנתונים

הסקר משקף את תמונת המצב הארגונית ואת חוויית העובד במספר רב של פרמטרים ורזולוציות ארגוניות (מחלקות, יחידות ארגוניות, סייטים גלובליים, קבוצות של עובדים ומנהלים). כמו בכל מחקר, הבנת הממצאים והמשמעות שלהם מבוססת על תהליך של למידת הנתונים, האימות שלהם אל מול "השערות מחקר" א פריוריות וגיבוש תובנות בנוגע לנקודות החוזק ונקודות הכאב בארגון. וזה בסדר אם לוקח קצת זמן עד ש"האסימונים מתחילים ליפול". אחרי הכל, מדובר בלמידת מציאות חברתית מורכבת וב"ים" של נתונים.


לשקף להנהלת החברה את ממצאי הסקר

חשוב לשתף את ההנהלה בשורה התחתונה של ממצאי המחקר. הסיכום להנהלה צריך להיות קצר וממוקד, ולכלול את היעדים להמשך. בשלב של סיכום השורה התחתונה חשוב שלא להלאות ב"ים" הנתונים שעלו מהסקר, אלא להתמקד בתובנות העיקריות.


לשקף למנהלים את ממצאי הסקר ביחידות הארגוניות שבאחריותם

שיתוף המנהלים צריך להיות מלווה בהסבר באשר למשמעות הנתונים, הפחתת חסמים והתנגדויות בצד של המנהלים – במיוחד בכל הקשור לנקודות הכאב שהתגלו ביחידות הארגוניות שלהם, ובניית תכנית עבודה להמשך – בשיתוף המנהלים.


לשתף את העובדים בממצאי הסקר

שיתוף העובדים בממצאים של הסקר הוא אלמנט חשוב בבניית האמון של העובדים - אמון בתהליך המדידה, בנכונות של ההנהלה להקשיב להם באמת, ובכוונה של ההנהלה וה HR לקדם שינויים בסביבת העבודה. גם בשיתוף העובדים יש להציג את השורה התחתונה – מה הדברים העיקריים שהארגון לוקח מתוך הסקר כיעדים לשינוי, ומה הארגון מתכוון לעשות - בטווח הקצר והארוך.


לומר תודה לעובדים

אין לקחת כמובן מאליו את הנכונות של העובדים להשקיע מהזמן שלהם ואת הנכונות שלהם לשתף את הנהלת הארגון במה שהם חושבים על מקום העבודה, התפקיד שלהם, המנהל שלהם, ההנהלה וסביבת העבודה. ולפני הכל חשוב להעריך את הפידבק שלהם ולומר להם תודה.

Comments


bottom of page