top of page

תובנות מסקר בנושא משכנתאות - ידע הוא כוח
לפני זמן מה ערכתי סקר בנושא תהליך קבלת החלטות בבחירת מסלול משכנתא. הסקר בוצע בקרב מדגם של 500 משיבים ובשיתוף הפאנל האינטרנטי סקרנט. התובנות שעלו מהסקר רלוונטיות גם כיום. המסקנה העיקרית שעלתה בסקר היא, שהגם שמדובר בהחלטה הפיננסית הגדולה והחשובה ביותר שרוב האנשים יבצעו במהלך חייהם, נראה שהיא מבוססת במידה רבה על תחושות בטן ואינטואציה ולא בהכרח על שיקולים כלכליים-רציונאליים. הסיבה לכך נעוצה בחוסר ידע ובנתונים לא ברורים. האחריות צריכה ליפול על כתפיהם של שני הצדדים במשוואה – גם נותני המשכנתאות וגם נוטלי המשכנתאות. הראשונים – צריכים לבנות מערכי ידע פשוטים וברורים ובה בעת מקיפים ומלאים; האחרונים – צריכים להשקיע מזמנם ומרצם להבנת התחום, לחיפוש אחר ידע ולא רק להסתמך על עצתם של אחרים. אחרי הכל, הם אלה שיצטרכו "לשלם את המחיר" של ההחלטה אותה יקחו – במובן הכי מילולי.


הנה מה ששאלנו והתשובות שקיבלנו.

"לו היית צריך לבחור כיום במסלול משכנתא, עם מי היית מתייעץ/ת?"

שני אפיקי ההתייעצות העיקריים הם:

· יועצי המשכנתאות בבנק (55% מהמשיבים ציינו שיתייעצו עמם)

· משפחה וחברים (44% ציינו שיתייעצו עמם)


שעור נמוך יותר – כשליש, היו פונים ליועצי משכנתאות אחרים:

· יועצי משכנתאות חיצוניים / חברות פרטיות לייעוץ משכנתאות (35%)

· יועצי משכנתאות בבנקים אחרים (30%)


3% בלבד אינם מתייעצים בבואם לבחור מסלול משכנתא.


"איך היית מדרג את רמת הידע שיש לך בנושא משכנתאות? (אילו מסלולי משכנתא קיימים, אופן חישוב גובה ההחזר החודשי בכל אחד מהמסלולים, מגבלות על מסלולי משכנתא וכו')"

הפניה להתייעצות בתהליך החלטה באשר למסלול המשכנתא הנכון, נובע מחוסר ידע בנושא, או לפחות מתחושה סובייקטיבית של חוסר במידע ובהבנה של התחום. 15% בלבד מהמשיבים ציינו שהם מכירים היטב את המסלולים הקיימים ואת המשמעות של כל אחד מהם. כ 50% ציינו שהם יודעים בערך איזה מסלולים קיימים, אבל לא ממש מבינים את המשמעות שלהם; כ 35% דרגו את הידע שלהם בתחום המשכנתאות כאפסי או כמעט אפסי.
"האם הנתונים שיועצי המשכנתאות בבנקים מספקים לנוטלי המשכנתאות הם לדעתך ברורים או עמומים?"

15% בלבד מהמשיבים חושבים שהנתונים שיועצי המשכנתאות בבנקים מספקים לנוטלי המשכנתאות הם בעיקר ברורים ומפורטים. 51% חושבים שחלק מההסברים ברורים ומפורטים וחלקם עמומים וחלקיים. 35% חושבים שהנתונים של יועצי המשכנתאות בבנקים הם בעיקר עמומים וחלקיים.


"אילו היית צריך ליטול היום משכנתא, באיזה מסלול היית בוחר?"

שעור גבוה מהמשיבים (41%) אינם יודעים באיזה מסלול לבחור. לא מפתיע בהינתן שרמת הידע האישי ובהירות הנתונים שמסופקים על ידי יועצי המשכנתאות בבנקים – אינם גבוהים. מקרב אלו שציינו מסלול משכנתא מועדף, מצאנו שהאופציה המועדפת היא שילוב מסלולים (62%). מבין שלושת מסלולי המשכנתא, מצאנו שהמסלול המועדף הוא זה של הריבית הקבועה (20%), לאחריו פריים (12%) ובסוף ריבית משתנה (6%). מפתיע, שכן מסלול הפריים נחשב לזה שהכי מיטיב עם נוטלי המשכנתאות. נתונים אלה כנראה שוב משקפים חוסר הבנה וחוסר נתונים שיאפשרו לנטלי המשכנתאות לקבל החלטות נכונות בבחירת מסלול המשכנתא. מסקנה זו נתמכת גם בשאלה האחרונה ששאלנו בסקר.


"האם לדעתך ההחלטה שאנשים לוקחים בנוגע לבחירה במסלול משכנתא מבוססת על חישוב כלכלי רציונאלי או על אינטואיציה?"

כ 60% מהמשיבים חושבים שההחלטה בנוגע לבחירת מסלול משכנתא – אולי ההחלטה הכי מהותית פיננסית שאדם עושה במהלך החיים, מבוססת בעיקר על תחושת בטן ואינטואיציה. כ 40% בלבד חושבים שההחלטה מבוססת בעיקר על חישוב כלכלי-רציונאלי.


וכדי להכניס אופטימיות לסיפור - במענה לשאלה:

"האם לדעתך ניתן למכסם את תנאי המשכנתא על ידי קבלת הצעות ממספר בנקים וניהול מו"מ מולם?"

מצאנו, שרוב מוחלט מהמשיבים (95%) חושבים שהדבר אפשרי.


כאן המקום לסכם את הסקר ולומר אולי את מה שמובן מאליו, אבל חשוב להזכיר:


לנוטלי המשכנתאות – בבואכם לקבל החלטה באשר למסלול המשכנתא האופטימלי עבורכם, חשוב לשאול, לקרוא ולהבין קצת יותר טוב את הנושא. ידע הוא כוח ויאפשר לכם לקבל החלטה מושכלת, וכזו שתוכלו להיות שלמים אתה ולהפיק ממנה את המירב.


ליועצי המשכנתאות בבנקים ומחוצה להם – חשוב שתשכילו להבין כי נושאים פיננסים אינם משהו שרוב האנשים עוסקים בו ביום יום, בטח לא ברמת מיומנות כזו שמאפשרת קבלת החלטות מבוססות מידע ונתונים. על מנת לבנות קשרי אמון ולספק לנוטלי המשכנתאות את השירות הטוב ביותר – כדאי לחשוב על דרכים לתקשור ידידותי ופשוט ובה בעת מקיף ומלא, אודות מסלולי משכנאות, משמעויות פיננסיות וכל מה שיעזור לנוטלי המשכנתאות להבין קצת יותר בתהליך ההחלטה הכל כך חשובה אותה עליהם לקבל.

Comments


bottom of page