סקרי סטודנטים ובוגרים

סקרי סטודנטים בוחנים את שביעות רצון הסטודנטים מהבטים שונים של חווית הלימודים ברמת הקמפוס, היחידה האקדמית, ושירותים אדמיניסטרטיביים.

 

סקרי בוגרים מאפשרים למוסדות אקדמיים להבין את שביעות הרצון של הבוגרים לאחר סיום הלימודים ואת אפקטיביות הלימודים, במובן של השתלבותם בשוק העבודה.