סקרי איכות שירות פנים ארגוני

סקרי איכות שירות פנים ארגוני בוחנים את שביעות רצון העובדים מאיכות השירות שהם מקבלים מיחידות פנים ארגוניות (משאבי אנוש, כספים, שיווק, מכירות, לוגיסטיקה, מחשוב וכו'). האם העובדים מרוצים מהזמינות, היחס, היעילות, המקצועיות של המחלקות השונות בארגון? מהי רמת השיתופיות בין המחלקות השונות? מהם ההיבטים הדורשים שיפור?