top of page
תפיסות ביחס להנהלה בכירה
סקרי ערכים ארגוניים

סקרים לחברות הייטק וסטארטאפים

ביצוע סקרי עמדות בחברות הייטק ובארגונים גלובליים מחייב התייחסות למאפיינים הייחודיים של חברות אלה - במבנה הארגוני והממשקים, בתרבות הארגונית ובמערך הקשרים הגלובליים. הסקרים של מתודה נותנים מענה מתודולוגי לשאלות מחקר המאפיינות ארגונים מעולם ההייטק, באתרים בישראל ובממשקים בינלאומיים. הסקרים בוחנים פרמטרים הרלוונטיים לתרבות הארגונית ולאופי העבודה בחברות הייטק ומבוצעים ברמות ניתוח התואמות את המבנה הארגוני של החברות השונות (מחלקות, קבוצות וצוותים, אתרים גלובליים, דרגות ניהול ועוד) ואת הסגמנטים הגלובליים של לקוחות החברה. סקרים לסטארטאפים טכנולוגיים בוחנים את התפיסות ביחס למוצר בקהל היעד, כיצד המוצר צריך להראות, אילו תכונות צריכות להיות לו ומה יהפוך את חווית השימוש לחיובית.

היבטים מתודולוגיים 

ביצוע סקר כרוך בביצוע מספר שלבי מחקר ובקבלת החלטות ארגוניות ומתודולוגיות בכל אחד משלבים אלה. תכנון מערכי המחקר בסקרים של מתודה כוללים התייחסות להיבטים מתודולוגיים המשפיעים על תהליך ביצוע הסקר ורמת המהימנות שלו. ​​​הסקרים של מתודה נותנים מענה מתודולוגי מותאם אישית בכל שלבי המחקר: אפיון מתודולוגי​ ובניית תכנית מחקר מותאמת אישית לארגון, תזמון ביצוע הסקר  - מתי ואחת לכמה זמן, ניסוח שאלונים תפורים אישית, עיצוב שאלונים אינטרנטיים בשפות שונות, הגדרת קבוצות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, צוותים), שמירה על אנונימיות העובדים, פרקטיקות להעלאת מספר המשיבים בסקר, ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר, בניית מצגות הנהלה מסכמות, ידידותיות לקורא, בעברית ובאנגלית.

תקשור הסקר – הנכונות העובדים להשתתף בסקר אינה מובנת מאליה. חשוב לתקשר לעובדים / לקוחות את מטרת הסקר וחשיבותו ואת התועלות שלו – עבור הארגון ועבור העובדים / לקוחות. חשוב שהנהלת הארגון תיקח חלק בהעברת המסרים וביצירת אוירת סקר חיובית. בארגונים שבהם הנהלת הארגון מכירה בערכם של הסקרים, משתפת פעולה עם התהליך ומעבירה את חשיבות הסקר והתועלות שלו, שעור ההיענות לסקרים גבוה יותר.  

ניסוח שאלונים תפורים אישית – שאלונים בסקרים צריכים להיות מותאמים לצורכי הארגון. על השאלון לבחון באופן מהימן ותקף את שאלת המחקר ולהיות מותאם לשפה הארגונית ולתרבות הארגונית. תוכן השאלון (נוסח הפריטים, מבנה השאלון  והרציונל הפנימי שלו) צריכים להגדיל את הסיכוי שהמרואיינים יבינו את השאלות כפי שעורכי הסקר התכוונו ושישיבו על השאלות באופן מלא וכנה. 

מחשוב שאלונים אינטרנטיים – העיצוב הגרפי והמבנה של השאלון צריכים לענות על קריטריון "הידידותיות למרואיין". מומלץ שלא להעמיס על השאלון אלמנטים גרפיים וגימיקים עיצוביים. כל אלה מסיטים את תשומת לב המרואיינים מהעיקר (השאלות) ומהווים רעש מתודולוגי. 

שמירה על אנונימיות המרואיינים - סקרים ארגוניים צריכים להתבצע באופן אנונימי. תחושת האנונימיות משפיעה על הנכונות להשתתף בסקר ולעשות זאת באופן כנה. בשלב שליחת הסקר ובמהלכו יש להדגיש לעובדים שהסקר הנו אנונימי ולהפיג את חששות העובדים/ לקוחות בנושא זה.

הגדרת סגמנטים של מרואיינים – יש לאפיין את היחידות הארגוניות / הסגמנטים של הלקוחות הרלוונטיים לסקר (חטיבה, מחלקה, אזור גאוגרפי). הגדרה נכונה של קבוצות המרואיינים תאפשר תכנון נכון של מערך המחקר בשלבי ניסוח השאלון, איסוף הנתונים וניתוח הממצאים.

 

הפחתת הסירוב - בכל סקר שבו מספר המשיבים אינו זהה למספר העובדים / לקוחות אליהם נשלח הסקר נתון תאורטית להטיה באומדנים. כדי להפחית את מספר המסרבים (ולהגדיל את מספר המשיבים) בסקר, ניתן ליישם מספר פרקטיקות שעיקרן יצירת מוטיבציה בקרב המרואיינים להשיב והעלאת המודעות לסקר.

יישום ממצאי הסקר - ממצאי הסקר מהווים בסיס אמפירי יעיל לבניית תכניות עבודה. ארגונים צריכים לבצע סקרי עובדים / לקוחות רק כאשר יש להם כוונה אמיתית ונכונות לשמוע ולפעול בהתאם למה ששמעו.

bottom of page