סקרי עובדים של מתודה

המשאב האנושי בארגונים הוא אחד מהגורמים החשובים והמשפיעים על הצלחת הארגון. רווחת העובד במקום העבודה, בהיבטים מקצועיים, חברתיים ואישיים, קשורה לרמת המחוברות של העובד לארגון, למוטיבציה המקצועית שלו ולאווירה הכללית בחברה. סקר עובדים מהווה כלי אמפירי חשוב המספק לחברה תובנות באשר למה חושבים ומרגישים העובדים בחברה והיכן הארגון צריך להשקיע משאבים ותשומת לב כדי לשפר את חוויית העובדים. סקרי עובדים המבוצעים כיאות מבחינה מתודולוגית, מהווים בסיס אמפירי לבניית תוכניות עבודה אפקטיביות לשיפור עמדות העובדים והקשר שלהם עם הארגון. סקרי עובדים של מתודה מהווים כלי ניהולי יעיל להשגת יעדים אלה. הסקרים הארגוניים של מתודה משמשים להבנת מצב הרוח בארגון בקרב העובדים והמנהלים ולאיתור נקודות חוזק ותורפה, תוך התמודדות עם האתגרים הקיימים בשלבי המחקר השונים.

תהליך העבודה של מתודה בסקרי עובדים

אפיון צרכי הארגון ותכנון מערך מחקר תפור אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת השאלונים של מתודה לארגון. תהליך העבודה בביצוע סקר עמדות עובדים מתחיל בשיחת אפיון צרכים לאחריה ניתן להגדיר את משתני המחקר ולבנות מערך מחקר מותאם אישית. ניסוח השאלון בסקר עמדות עובדים מבוסס על השאלונים של מתודה תוך ביצוע התאמות בעולמות התוכן, נוסח הפריטים ומבנה השאלון. ניסוח השאלון מבוצע מתוך דיאלוג עם מנהלי הפרוייקט בארגון ומציאת האיזון בין צרכי הארגון והמתודולוגיה.

איסוף הנתונים בסקר מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. עיצוב השאלונים מבוסס על עקרונות למחשוב שאלונים ידידותיים למרואיין. השאלון מתורגם לשפות שונות במערכי מחקר גלובליים, ובמידת הצורך איסוף הנתונים משלב מתודות נוספות למילוי עצמי (שאלוני נייר עפרון, קיוסקים). בשלב המסכם של הסקר מבוצע ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר ברמות התייחסות מותאמות לארגון. נתוני הסקר ותובנות המחקר מסוכמים במצגות הנהלה ידידותיות לקורא.

היבטים מתודולוגיים בסקרי עובדים של מתודה

ביצוע סקר עובדים כרוך בביצוע מספר שלבי מחקר ובקבלת החלטות ארגוניות ומתודולוגיות בכל אחד משלבים אלה. תכנון מערכי המחקר בסקרים של מתודה כוללים התייחסות להיבטים מתודולוגיים המשפיעים על תהליך ביצוע הסקר ורמת המהימנות שלו.

תזמון ביצוע הסקר – כדאי לבצע את הסקר בתקופות בהן מתקיימת שגרת עבודה. כדאי להימנע מלצאת לתהליך הסקר בתקופות של חגים וחופשות, לחץ של סוף שנה, פרוייקטים גדולים ובסמוך לאירועים ארגוניים שעשויים להטות את עמדות העובדים. 

תקשור הסקר – נכונותם של העובדים להשתתף בסקר אינה מובנת מאליה. חשוב לתקשר לעובדים את מטרת הסקר וחשיבותו – עבור הארגון ועבור העובדים. חשוב שהנהלת הארגון תיקח חלק בהעברת המסרים לעובדים וביצירת אוירת סקר חיובית. בארגונים שבהם הנהלת הארגון מכירה בערכם של סקרי העובדים, משתפת פעולה עם התהליך ומעבירה את חשיבות הסקר לעובדים בארגון שעור ההיענות לסקרים גבוה יותר.  

ניסוח שאלונים תפורים אישית – שאלונים בסקרי עובדים צריכים להיות מותאמים לצורכי הארגון. על השאלון לבחון באופן מהימן ותקף את שאלת המחקר ולהיות מותאם לשפה הארגונית ולתרבות הארגונית. תוכן השאלון (נוסח הפריטים, מבנה השאלון  והרציונל הפנימי שלו) צריכים להגדיל את הסיכוי שהעובדים יבינו את השאלות כפי שעורכי הסקר התכוונו ושישיבו על השאלות באופן מלא וכנה. 

מחשוב שאלונים אינטרנטיים – העיצוב הגרפי והמבנה של השאלון צריכים לענות על קריטריון "הידידותיות למרואיין". מומלץ שלא להעמיס על השאלון אלמנטים גרפיים וגימיקים עיצוביים. כל אלה מסיטים את תשומת לב המרואיינים מהעיקר (השאלות) ומהווים רעש מתודולוגי. 

שמירה על אנונימיות העובדים - סקרי עובדים צריכים להתבצע באופן אנונימי. תחושת האנונימיות משפיעה על הנכונות להשתתף בסקר ולעשות זאת באופן כנה. בשלב שליחת הסקר ובמהלכו יש להדגיש לעובדים שהסקר הנו אנונימי ולהפיג את חששות העובדים בנושא זה.

הגדרת רמות ניתוח – יש לאפיין את היחידות הארגוניות הרלוונטיות לסקר (חטיבה, מחלקה, אזור גאוגרפי, דרגת ניהול, ותק עובד). הגדרה נכונה של קבוצות העובדים תאפשר תכנון נכון של מערך המחקר בשלבי ניסוח השאלון, איסוף הנתונים וניתוח הממצאים.

 

הפחתת הסירוב - בכל סקר שבו מספר המשיבים אינו זהה למספר העובדים אליהם נשלח הסקר נתון תאורטית להטיה באומדנים. כדי להפחית את מספר המסרבים (ולהגדיל את מספר המשיבים) בסקר, ניתן ליישם מספר פרקטיקות שעיקרן יצירת מוטיבציה בקרב העובדים להשיב והעלאת המודעות לסקר.

יישום ממצאי הסקר - ממצאי הסקר מהווים בסיס אמפירי יעיל לבניית תכניות עבודה. ארגונים צריכים לבצע סקרי מחוברות עובדים רק כאשר יש להם כוונה אמיתית ונכונות לשמוע ולפעול בהתאם למה ששמעו.

תרבות ארגונית של מדידה

תרבות ארגונית המאופיינת בביצוע סקרי מחוברות עובדים קבועים ורציפים מאופיינת בסביבת עבודה ששמה את העובד במרכז. תרבות ארגונית של סקרים מאופיינת בתקשורת פתוחה בין החברה והעובדים. ביצוע סקרים מעביר לעובדים את המסר שהנהלת החברה קשובה לעובדים, הסקרים מהווים פלטפורמת תקשורת שבאמצעותה העובדים מיידעים את החברה באשר להיבטים הדורשים שינוי ושיפור בחוויית העובד ובסביבת העבודה, לצד היבטים חיוביים. 

מעוניינים לשמוע עוד?

סקרים סוציולוגיים

סקר אמון חברתי

בוחן את רמת האמון חברתי בארגון בין העובדים וההנהלה, בין המנהלים ובין עמיתים. 

סקר אוירה חברתית

בוחן את האקלים הארגוני, הערכים והנורמות המאפיינים את סביבת העבודה ואת רמת האושר בארגון.

סקרים תפורים אישית

סקרי עמדות בקרב עובדים ומנהלים התפורים אישית לשאלות מחקר ייחודיות של הארגון.

סקרי תדמית מעסיק

סקר תהליך הגיוס

בוחן את חוויית המועמדים בתהליך הגיוס במפגש עם הפונקציות השונות (משאבי אנוש ומנהלים מקצועיים).

סקר התאקלמות עובדים חדשים

בוחן את חווית הקליטה של עובדים חדשים לארגון, בהיבטים מקצועיים וחברתיים.

סקר תדמית מעסיק

בוחן מה חושבים מועמדים על החברה כמעסיק ופערים בין תפיסות מוקדמות לתדמית מעסיק לאחר שלב הגיוס.

סקרי משאבי אנוש ופיתוח ארגוני

סקר תקשורת ארגונית

בוחן נורמות תקשורת  בארגון,  בין העובדים והמנהל הישיר, העובדים וההנהלה ובין העובדים לבין עצמם.

סקר למידה ארגונית

בוחן את שביעות רצון העובדים מקורסים, כנסים והדרכות ואת האפקטיביות של תהליכי הלמידה בארגון.

סקר איזון חיים אישיים-עבודה

בוחן את הנורמות הארגוניות ורמת הגמישות בכל הקשור לאיזון בין צרכי החיים האישיים ודרישות העבודה.

סקר אירועי חברה

בוחן את שביעות רצון העובדים מאירוע חברה (אירוע סוף שנה, Off Site) בהיבטים שונים.

סקר מחוברות עובדים

בוחן את רמת המחוברות של העובדים לארגון ואת סביבת העבודה בהיבטים מקצועיים וחברתיים הקשורים לחוברות.

סקר איכות שירות פנים ארגוני

בוחן את שביעות רצון העובדים מהשירותים הניתנים להם על ידי היחידות השונות בארגון.

סקר ממשקים

בוחן את שיתוף הפעולה המקצועי והחברתי בין היחידות הארגוניות: מחלקות, מנהלים,  אתרים גלובליים.

סקר מנהל ישיר

בוחן כישורי מנהיגות, יכולות חברתיות ומקצועיות של המנהלים בארגון – כפי שאלה נתפסים על ידי העובדים.

מתודה סקרים  ד"ר גלית סיני קרמונה

סקרי עובדים & לקוחות וייעוץ מתודולוגי לארגונים

© 2016 by Metoda Surveys 

09.7437924

054.4530128