top of page

ארגונים רבים משתמשים במערכות אינטרנטיות לביצוע הסקרים הארגוניים. מערכות אלה הפכו את הסקרים לנגישים וידידותיים גם למי שאינם מתמחים במתודת הסקר.
אולם, ביצוע סקרים אינטרנטיים "נכונים" מחייב הבנה של האתגרים המתודולוגיים הייחודיים ושימוש נכון בפרקטיקות מתודולוגיות להתמודדות עם טעויות אפשריות בסקרים.
הייעוץ של מתודה בתכנון סקרים אינטרנטיים מבוסס על ידע אקדמי וביצוע מחקרים הקשורים למתודה האינטרנטית. הייעוץ של מתודה ניתן לארגונים וסטארטאפים המבקשים לפתח מערכות סקרים ולמנהלים בארגונים המבקשים להשתמש במערכות קיימות לביצוע סקרים ארגוניים.
הניסיון הרב של מתודה בביצוע סקרים אינטרנטיים בשילוב ידע אקדמי ומחקרי ייחודי מאפשרים התמודדות יעילה עם האתגרים המתודולוגיים הייחודיים לסקרים האינטרנטיים: ידע תאורטי בתחום הסקרים האינטרנטיים וביצוע מחקר אקדמי לבחינת המהימנות והתקפות של המדידה האינטרנטית, אפיון ובניית פלטפורמות אינטרנטיות לביצוע סקרים, יעוץ בפיתוח מערכות לביצוע סקרים אינטרנטיים, הרצאות בנושא סקרים אינטרנטיים.
 

עיצוב השאלון

השאלונים האינטרנטיים משלבים אודיו-וידאו, גרפיקה, צבעים ופורמטים מורכבים של שאלות, אשר עשויים לשפר את המוטיבציה ואת שביעות הרצון של המרואיינים ויכולים לעורר תחושה של הנאה או כיף בעת מילוי השאלון באינטרנט. בנוסף, הסקרים האינטרנטיים מאפשרים מעקב אחר תהליך המענה על הסקר ואינטראקציה דינמית בין המרואיינים והשאלון, הכוללת דפוסי הדלגה אוטומטים בשאלון, בדיקת שגיאות אוטומטית והנחיות למילוי השאלון.

 

שאלות רגישות

מרואיינים בסקרים אינטרנטיים נוטים פחות להסס בתשובותיהם לשאלות רגישות ומעניקים תשובות יותר כנות. מרואיינים בסקרים אינטרנטיים מושפעים פחות מרציה חברתית לעומת מתודות אחרות, וזאת בשל העדר מראיין מחד והאינטראקציה הייחודית בין המרואיין והמחשב מאידך, ובלבד שקיימת תחושת אנונימיות וחשאיות.

 

שאלות פתוחות

בסקרים אינטרנטיים התשובות בשאלות הפתוחות הן באיכות גבוהה יותר, ארוכות יותר ומתוחכמות יותר. 

 

עלויות

אחד היתרונות העיקריים של הסקרים האינטרנטיים הן העלויות הנמוכות. במתודות אחרות עלות הסקר קשורה בדרך כלל לגודל המדגם, בעוד שבסקרים אינטרנטיים ניתן לקבל משוב ממאות, מאלפים ואפילו מעשרות אלפים של מרואיינים, בעלויות מינימליות.

 

מהירות התגובה

רוב המרואיינים בסקרים האינטרנטיים משיבים על הסקר ביום-יומיים לאחר ההתקשרות הראשונית עמם (לאחר מייל ההזמנה לסקר ולאחר התזכורות).

 

שליטה במדגם

בסקרים האינטרנטיים מתאפשרת שליטה טובה יותר במדגם, שכן הדואר האלקטרוני הוא פרטי. כמו כן, החוקר מיודע מיידית לגבי כתובות שגויות.

 

גלובליות

האינטרנט מאפשר לבצע סקרים גלובליים תוך הפחתת בעיות קשורות להבדלי זמנים באזורים גאוגרפיים שונים, שפה ועלויות הסקר.

 

פיקוח על מהלך איסוף הנתונים

מתודת סקרי האינטרנט מהווה פלטפורמה נוחה לאיסוף הנתונים וקבלת מידע על התנהגות המרואיינים (זמן מענה, התנהגות נטישת שאלון, הגבלת גישה לשאלון ומניעת מילוי-מרובה), שמירת הנתונים וניתוח הנתונים.

 

משוב לשאלות המרואיינים

בסקרים האינטרנטיים ניתן להשיב במהירות על שאלות של המרואיינים לגבי הסקר והשאלון.

 

סביבה

 הסקרים האינטרנטיים מהווים כפלטפורמה ידידותית לסביבה.

bottom of page