top of page

מתודה מייעצת לארגונים בתכנון וביצוע סקרים ארגוניים. בתהליך הייעוץ המתודולוגי, מתודה  מלווה את הארגון בשלבים השונים של הסקר, מתוך פרספקטיבה הוליסטית שלוקחת בחשבון את מאפייני הארגון, חווית המרואיין והמתודולוגיה. הייעוץ ניתן למנהלי משאבי אנוש ופיתוח ארגוני, מנהלי שיווק ומנהלי לקוחות, מנהלי מוצר, יזמים ומנכ"לים. הייעוץ המתודולוגי של מתודה מאפשר לארגונים לבצע סקרים ארגוניים נכונים יותר, תוך הבנת המשמעויות המתודולוגית של קבלת החלטות שונות בתהליך העבודה על הסקר, תהליך העבודה עם מערכות סקרים ארגוניות, בניית חווית מרואיינים חיובית בקרב העובדים, המנהלים והלקוחות, וגיבוש תובנות מול הנהלת הארגון. בתהליך הייעוץ מתודה מלווה את הנהלת הארגון בסוגיות שונות שעולות בנוגע לסקר, תהליך הסקר והשפעתו על הארגון. 

ייעוץ בתכנון המתודולוגי של הסקר -  מערך המחקר הנו תכנית העבודה לביצוע הסקר והוא זה אשר מתווה את מהלך ביצוע הסקר. מערך המחקר מגדיר את השלבים השונים ביצוע הסקר, החל משלב הגדרת הקבוצות המשתתפות בסקר (חטיבות, מחלקות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים, סגמנטים של לקוחות), אופן עיצוב ומחשוב השאלון, תהליך איסוף הנתונים, אופן תקשור הסקר למרואיינים וכו'. מערכי המחקר בסקרים של מתודה מבוססים על גישת הפחתת טעות הסקר הכוללת, ומיישמים ידע מתודולוגי נרחב בתכנון סקרים מהימנים ותקפים. הייעוץ המתודולוגי של מתודה מתחיל בשיחת אפיון צרכים. מטרת השיחה הנה להבין את הארגון על בסיס שיחת אפיון הצרכים מגדירים את שאלת המחקר, משתני המחקר ומאפייני מערך המחקר.

ייעוץ בניסוח השאלונים בסקר - הייעוץ של מתודה בניסוח השאלונים מתחיל בשיחת אפיון צרכים עם מנהלי הפרוייקט בארגון והגדרת משתני המחקר הרלוונטיים לסקר. מתודה מייעצת בניסוח שאלונים תפורים אישית לצרכים ולמאפיינים של הארגון, תוך שימת לב להיבטים מתודולוגיים, תקפות השאלון והפחתת טעויות מדידה פוטנציאליות.

ייעוץ בשימוש במערכות סקרים - ארגונים רבים משתמשים במערכות אינטרנטיות לביצוע הסקרים הארגוניים. מערכות אלה הפכו את הסקרים לנגישים וידידותיים גם למי שאינם מתמחים במתודת הסקר. אולם, ביצוע סקרים אינטרנטיים "נכונים" מחייב הבנה של האתגרים המתודולוגיים הייחודיים ושימוש נכון בפרקטיקות מתודולוגיות להתמודדות עם טעויות אפשריות בסקרים. הייעוץ של מתודה בתכנון סקרים אינטרנטיים מבוסס על ידע אקדמי וביצוע מחקרים הקשורים למתודה האינטרנטית. הייעוץ של מתודה ניתן לארגונים וסטארטאפים המבקשים לפתח מערכות סקרים ולמנהלים בארגונים המבקשים להשתמש במערכות קיימות לביצוע סקרים ארגוניים.

ייעוץ בסיכום הסקר - מתודה מייעצת לארגונים כיצד לסכם את ממצאי הסקר באופן ידידותי לקורא. המצגות המסכמות בסקרים הארגוניים צריכות להיות בנויות באופן שמאפשר למי שקורא אותן להבין את תהליך הסקר, את ממצאי הסקר ואת התובנות שעולות ממנו. מבנה המצגת המסכמת, הויזואליזציה של הנתונים והתובנות שמפורטות בה צריכים להיות כאלה שמאפשרים למנהלים להבין את השורה התחתונה, וזאת מבלי להלאות אותם במספרים, ניתוחים סטטיסטיים וגרפים מיותרים. הייעוץ של מתודה בשלב סיכום הסקר כולל גם המלצות למבחנים סטטיסטיים המתאימים לבחינת שאלת המחקר והמלצות למדדים אמפיריים של הלך הרוח בארגון, רמת המחוברות לארגון ושביעות רצון העובדים והלקוחות. 

סוגיות מתודולוגיות בייעוץ המתודולוגי של מתודה

תזמון ביצוע הסקר – כדאי לבצע את הסקר בתקופות בהן מתקיימת שגרת עבודה. כדאי להימנע מלצאת לתהליך הסקר בתקופות של חגים וחופשות, לחץ של סוף שנה, פרוייקטים גדולים ובסמוך לאירועים ארגוניים שעשויים להטות את עמדות העובדים. באשר לתדירות, כדאי לבצע את הסקר אחת לשנה. מדד קבוע של חווית עובד קבועים מאפשר לארגון לקבל תמונת מצב רציפה, להיות עם היד על הדופק ולבחון את יעילות תוכניות העבודה המיושמות בין סקר לסקר.

תקשור הסקר להנהלה – שיתוף פעולה מצד הנהלת הארגון מהווה נקודת מפתח בהחלטה האם לצאת לדרך בביצוע המחקר. מחויבות ההנהלה לסקר באה לידי ביטוי בשלוש נקודות זמן: לפני ביצוע הסקר, במהלך הסקר ולאחר סיום הסקר. 

תקשור הסקר למרואיינים – נכונותם של העובדים והלקוחות להשתתף בסקר אינה מובנת מאליה. חשוב לתקשר את מטרת הסקר וחשיבותו – עבור הארגון ועבור העובדים והלקוחות. חשוב שהנהלת הארגון תיקח חלק בהעברת המסרים לעובדים וביצירת אוירת סקר חיובית. בארגונים שבהם הנהלת הארגון מכירה בערכם של הסקרים, משתפת פעולה עם התהליך ומעבירה את חשיבות הסקר שעור ההיענות לסקרים גבוה יותר.  

ניסוח שאלונים תפורים אישית – שאלונים בסקרים צריכים להיות מותאמים לצורכי הארגון. על השאלון לבחון באופן מהימן ותקף את שאלת המחקר ולהיות מותאם לשפה הארגונית ולתרבות הארגונית. תוכן השאלון (נוסח הפריטים, מבנה השאלון  והרציונל הפנימי שלו) צריכים להגדיל את הסיכוי שהעובדים יבינו את השאלות כפי שעורכי הסקר התכוונו ושישיבו על השאלות באופן מלא וכנה.

מחשוב שאלונים אינטרנטיים – העיצוב הגרפי והמבנה של השאלון צריכים לענות על קריטריון "הידידותיות למרואיין". מומלץ שלא להעמיס על השאלון אלמנטים גרפיים וגימיקים עיצוביים. כל אלה מסיטים את תשומת לב המרואיינים מהעיקר (השאלות) ומהווים רעש מתודולוגי. 

שמירה על אנונימיות - סקרים ארגוניים צריכים להתבצע באופן אנונימי. תחושת האנונימיות משפיעה על הנכונות להשתתף בסקר ולעשות זאת באופן כנה. בשלב שליחת הסקר ובמהלכו יש להדגיש לעובדים שהסקר הנו אנונימי ולהפיג את חששות העובדים בנושא זה.

הגדרת רמות ניתוח – אפיון היחידות הארגוניות הרלוונטיות לסקר (חטיבה, מחלקה, אזור גאוגרפי, דרגת ניהול, ותק עובד). הגדרה נכונה של הקבוצות מאפשרת תכנון נכון של מערך המחקר בשלבי ניסוח השאלון, איסוף הנתונים וניתוח הממצאים.

 

הפחתת הסירוב - בכל סקר שבו מספר המשיבים אינו זהה למספר העובדים אליהם נשלח הסקר נתון תאורטית להטיה באומדנים. כדי להפחית את מספר המסרבים (ולהגדיל את מספר המשיבים) בסקר, ניתן ליישם מספר פרקטיקות שעיקרן יצירת מוטיבציה בקרב העובדים להשיב והעלאת המודעות לסקר.

יישום ממצאי הסקר - ממצאי הסקר מהווים בסיס אמפירי יעיל לבניית תכניות עבודה. ארגונים צריכים לבצע סקרים רק כאשר יש להם כוונה אמיתית ונכונות לשמוע ולפעול בהתאם למה ששמעו.​ שלב מהותי ביישום ממצאי הסקר הוא הבנה נכונה של ממצאי הסקר וגיבוש תובנות מהימנות. 

bottom of page