top of page

סקרים לסטארטאפים (חברות הזנק) ומיזמים חדשים

הקמת מיזם חדש, בין אם מדובר בסטארטאפ טכנולוגי המפתח תוכנות ואפליקציות, הקמת עסק עצמאי או פיתוח מוצר חדש בעסק קיים, כולל מספר שלבים של גיבוש הרעיון, השגת משקיעים שיאמינו במוצר ובפוטנציאל שלו ופיתוח המוצר עצמו. בכל אחד משלבים אלה, היזם צריך לדעת מה חושבים האנשים להם מיועד המוצר.

 

שלב הרעיון למוצר או עסק חדש מתחיל בצורך. הרבה פעמים מדובר בצורך אישי של הסטארטאפיסט או בצורך שהוא מזהה אצל אנשים הקרובים לו. אולם, האם צורך זה קיים אצל מספיק אנשים? מה אנשים עושים כיום כדי לתת מענה לצורך הקיים? האם אנשים יהיו מוכנים לשלם עבור המוצר? וכמה?; בשלב בניית התכנית העסקית, על הסטארטאפיסט להציג בפני המשקיעים את פוטנציאל השימוש במוצר החדש, מיהם הקהלים הרלוונטיים למוצר; מה מאפיין אותם ומה הצרכים שלהם; בשלב תכנון ופיתוח המוצר, על היזם לדעת כיצד המוצר צריך להראות, אילו תכונות צריכות להיות לו, מה יעניין אנשים, מה יהפוך את חווית השימוש של אנשים במוצר ליעילה וחיובית.

 

אחד מהכלים היעילים העומדים לרשות היזם לקבלת תמונת מצב באשר למה חושבים אנשים על הרעיון והמוצר הוא הסקר. סקרים לסטארטאפים מבוצעים בקרב קהל היעד הפוטנציאלי ובוחנים היבטים שונים של עמדות, תפיסות וכוונות התנהגות צרכנית. הסקרים מאפשרים לסטארטאפ לזהות ולפלח את קהל היעד הפוטנציאלי על פי מאפיינים שונים, לזהות את הצרכים והציפיות של קהל היעד ולאמוד את העמדות ביחס לרעיון אותו הם מנסים לקדם. יישום נכון של תכניות עבודה (תכנון מאפייני המוצר, פלטפורמות שיווק וכו') דורש בהכרח תשתית אמפירית מהימנה אותה ניתן לבנות באמצעות הסקר.

הסקרים מהווים כלי חשוב בתהליך תכנון המוצר ובניית התכנית העסקית של סטארטאפים ומיזמים חדשים. הסקרים מבוצעים בקרב קהל היעד הפוטנציאלי ובוחנים היבטים שונים של עמדות, תפיסות וכוונות התנהגות צרכניות. הסקרים מהווים כלים אמפיריים יעילים בתהליכי קבלת החלטות ביחס לתכנון, יישום ושיווק המוצרים החדשים, ומהווים נדבך נוסף בתכנית העסקית. ​הקמת מיזם חדש, בין אם מדובר בסטארטאפ טכנולוגי המפתח תוכנות ואפליקציות, הקמת עסק עצמאי או פיתוח מוצר חדש בעסק קיים, כולל מספר שלבים של גיבוש הרעיון, השגת משקיעים שיאמינו במוצר ובפוטנציאל שלו ופיתוח המוצר עצמו. בכל אחד משלבים אלה, היזם צריך לדעת מה חושבים האנשים להם מיועד המוצר.

הסקרים של מתודה לסטארטאפים ומיזמים חדשים מבוצעים בקרב קהל היעד הפוטנציאלי ובוחנים היבטים שונים של עמדות, תפיסות וכוונות התנהגות צרכנית. הסקרים מאפשרים לסטארטאפ לזהות ולפלח את קהל היעד הפוטנציאלי על פי מאפיינים שונים, לזהות את הצרכים והציפיות של קהל היעד ולאמוד את העמדות ביחס לרעיון אותו הם מנסים לקדם. יישום נכון של תכניות עבודה (תכנון מאפייני המוצר, פלטפורמות שיווק וכו'). ​​​הסקרים נותנים מענה מתודולוגי מותאם אישית בכל שלבי המחקר: אפיון מתודולוגי​ ובניית תכנית מחקר מותאמת אישית לארגון, ניסוח שאלונים תפורים אישית, עיצוב שאלונים אינטרנטיים בשפות שונות, הגדרת סגמנטים של אוכלוסיית המחקר, ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר, בניית מצגות הנהלה מסכמות, ידידותיות לקורא, בעברית ובאנגלית. ​

תפיסות ביחס להנהלה בכירה
סקרי ערכים ארגוניים
bottom of page