top of page

סקרי עובדים שעובדים 

ביצוע סקר עובדים כרוך בביצוע מספר שלבי מחקר ובקבלת החלטות ארגוניות ומתודולוגיות בכל אחד משלבים אלה. מאמר זה  מציג כמה היבטים מתודולוגיים עיקריים בתכנון וביצוע סקרים ארגוניים בקרב עובדים.

תקשור הסקר לעובדים – נכונותם של העובדים להשתתף בסקר אינה מובנת מאליה. חשוב לתקשר לעובדים את מטרת הסקר וחשיבותו – עבור הארגון ועבור העובדים. חשוב שהנהלת הארגון תקח חלק בהעברת המסרים לעובדים וביצירת אוירת סקר חיובית בארגון. בארגונים שבהם הנהלת הארגון מכירה בערכם של סקרי העובדים, משתפת פעולה עם התהליך ומעבירה את חשיבות הסקר לעובדים בארגון שעור ההענות לסקרים גבוה יותר.

תזמון ביצוע הסקר – כדאי לבצע את הסקר בתקופות בהן מתקיימת שגרת עבודה. כדאי להמנע מלצאת לתהליך הסקר בתקופות של חגים וחופשות, לחץ של סוף שנה, פרוייקטים גדולים ובסמוך לארועים ארגוניים שעשויים להטות את עמדות העובדים.

 

תדירות ביצוע הסקר - באשר לתדירות, כדאי לבצע את הסקר אחת לשנה. מדד קבוע של חווית עובד קבועים מאפשר לארגון לקבל תמונת מצב רציפה, להיות עם היד על הדופק ולבחון את יעילות תוכניות העבודה המיושמות בין סקר לסקר.

 

ניסוח שאלונים תפורים אישית – שאלונים בסקרי עובדים צריכים להיות מותאמים לצרכי הארגון. על השאלון לבחון באופן מהימן ותקף את שאלת המחקר ולהיות מותאם לשפה הארגונית ולתרבות הארגונית. תוכן השאלון (נוסח הפריטים, מבנה השאלון  והרציונאל הפנימי שלו) צריכים להגדיל את הסיכוי שהעובדים יבינו את השאלות כפי שעורכי הסקר התכוונו ושישיבו על השאלות באופן מלא וכנה.

 

עיצוב שאלונים – העיצוב הגרפי והמבנה של השאלון צריכים לענות על קריטריון "הידידותיות למרואיין". מומלץ שלא להעמיס על השאלון אלמנטים גרפיים וגימיקיים עיצוביים. כל אלה מסיטים את תשומת לב המרואיינים מהעיקר (השאלות) ומהווים רעש מתודולוגי.

 

הגדרה נכונה של קבוצות בארגון – יש לאפיין את הקבוצות הארגוניות הרלוונטיות לסקר (מחלקות, יחידות וצוותים; עובדים באתרים בינלאומיים; עובדים שאינם דוברי עברית; עובדים שאינם נגישים למחשב; וכו'). הגדרה נכונה של הקבוצות הארגוניות תאפשר תכנון נכון של מערך המחקר בשלבי ניסוח השאלון, איסוף הנתונים וניתוח הממצאים.

 

בדיקות לפני שליחת הסקר – לפני ששולחים את השאלון לעובדים יש לבדוק שרשימת העובדים המשתתפים בסקר כוללת את כל העובדים הרלוונטים ואת כתובות המייל שלהם, יש לוודא את קידוד הערכים בשאלון הממחושב ויש לבדוק את תקינות הקישור לשאלון האינטרנטי אליו מופנים העובדים.  

 

שמירה על אנונימיות העובדים - סקרי עובדים צריכים להתבצע באופן אנונימי. תחושת האנונימיות משפיעה על הנכונות להשתתף בסקר ולעשות זאת באופן כנה. בשלב שליחת הסקר ובמהלכו יש להדגיש לעובדים שהסקר הנו אנונימי ולהפיג את חששות העובדים בנושא זה.

 

הפחתת הסרוב - בכל סקר שבו מספר המשיבים אינו זהה למספר העובדים אליהם נשלח הסקר נתון תאורטית להטייה באומדנים. כדי להפחית את מספר המסרבים (ולהגדיל את מספר המשיבים) בסקר, ניתן ליישם מספר פרקטיקות שעיקרן יצירת מוטיבציה בקרב העובדים להשיב והעלאת המודעות לסקר.

 

סיכום הנתונים – סיכום הסקר צריך להתבצע ברמת כלל העובדים בארגון ועל פי הקבוצות הארגוניות שהוגדרו בשלב תכנון המחקר (מחלקות ויחידות ארגוניות, קבוצות של עובדים, השוואה בינלאומית וכו'). המצגות המסכמות צריכות להיות ידידותיות לקורא, לספר את תמונת המצב בארגון, מבלי להלאות בפרטים סטטיסטיים מיותרים, ולהוביל את הקורא משלב תאור המחקר למסקנות שעולות ממנו.

 

יישום ממצאי הסקר - על המנהלים בארגון ללמוד את הממצאים ולהבין את המשמעות הארגונית שלהם. על בסיס תמונת המצב שנתקבלה בסקר ניתן לבנות יעדים ולהכין תוכניות עבודה. שלב חשוב ביישום ממצאי הסקר הוא לשקף לעובדים מה היו הממצאים בסקר ומה הארגון מתכוון לעשות נוכח ממצאים אלה. אין צורך כמובן להציג לעובדים את כלל הממצאים והיעדים לביצוע, אולם חשוב שהנהלת הארגון תעביר לעובדים את המסר כי הם מקשיבים להם, מתוך כוונה אמיתית לבצע שינויים ושיפורים בחווית העובד. 

 

תרבות ארגונית של סקרים

תרבות ארגונית המאופיינת בביצוע סקרי עובדים קבועים ורציפים (מחוברות לארגון, שביעות רצון עובדים, עמדות עובדים) מאופיינת בסביבת עבודה חיובית ששמה את העובד במרכז ומאופיינת בעובדים מחוברים לארגון ומאושרים יותר.

 

תרבות ארגונית של סקרים מאופיינת בתקשורת פתוחה בין העובדים וההנהלה. באמצעות הסקרים הארגוניים העובדים יודעים שיש מי שמקשיב להם. ביצוע סקרים ארגוניים מעביר לעובדים את המסר שהנהלת החברה קשובה להם, הסקרים מהווים פלטפורמת תקשורת שבאמצעותה העובדים מיידעים את ההנהלה באשר להיבטים בעייתיים בסביבת העבודה, לצד היבטים חיוביים. 

 

כל זאת נכון כל עוד כמובן הכוונה של ההנהלה בביצוע הסקרים היא אכן לשמוע את מה שיש לעובדים שלהם לומר ולהשקיע תשומת לב, מאמצים ומשאבים במקומות המתגלים כנקודות תורפה. ארגונים אשר מקשיבים באופן קבוע ורציף לעובדים, בונים תכניות עבודה להתמודדות יעילה עם האתגרים הארגוניים המועלים בסקרים על ידי העובדים ומשקפים לעובדים את העובדה שדעתם חשובה, מאופיינים בסביבת עבודה חיובית ומאושרת יותר.

לסיכום

יצירת סביבת עבודה מקצועית וחברתית שהנה נעימה, מאתגרת, מתגלמת, מעריכה מקדמת ומכבדת הוא יעד שכל ארגון חשוב שיסגל לעצמו. הסקרים הארגוניים מהווים כלי ניהולי יעיל להשגת יעדים אלה, זאת כמובן בהנחה שהם מבוצעים נכון מתודולוגית תוך התמודדות עם האתגרים הקיימים בשלבי המחקר השונים.

bottom of page