סקרי ממשקים ושיתופיות

סקרי ממשקים בוחנים את רמת השיתופיות בין קבוצות שונות בארגון (צוותים, מחלקות, סניפים, אתרים גלובליים) ובין עובדים. מה שביעות הרצון של מחלקת הפיתוח ממחלקת המוצר? ולהפך? מה טיב התקשורת בין מחלקת השיווק ומחלקת המוצר? וכו'