מתודה היא חברת בוטיק המתמחה במחקר סוציולוגי ארגוני וביצוע סקרים ארגוניים - סקרי עובדים, סקרי מנהלים וסקרי לקוחות. הסקרים של מתודה מבוצעים מתוך ידע אקדמי - מתודולוגי וסוציולוגי, והתמחות בפרקטיקות מתודולוגיות למדידת פרמטרים סוציולוגיים ארגונים. הסקרים של מתודה מאפשרים לארגון לזהות את נקודות החוזק והתורפה במארג היחסים שבין הארגון לבין העובדים, בין העובדים והמנהלים, בין העובדים לבין עצמם ובין הארגון ולקוחותיו. הסקרים של מתודה מספקים להנהלת הארגון תמונת מצב באשר למדדים ארגוניים של מחוברות עובדים, חווית עובד, אמון חברתי, מצב רוח ארגוני, אופטימיות ארגונית וחוויית לקוח ומספרים את הסיפור הארגוני מזוית סוציולוגית - מחקרית. המחקרים של מתודה מהווים בסיס אמפירי לתכניות עבודה בארגון, יישום תהליכים ושינויים והבניית תרבות ארגונית. 

ד"ר גלית סיני קרמונה מתודולוגית של סקרים וסוציולוגית, בעלת תואר שלישי (Ph.D) מאוניברסיטת תל אביב. מתמחה בסקרים ארגוניים, סקרים אינטרנטיים, מחקר סוציולוגי ארגוני ואמידת פרמטרים ארגוניים של מחוברות עובדים, חוויית עובד, אמון חברתי, מצב רוח ארגוני, אופטימיות ארגונית וחווית לקוח. יועצת מתודולוגית לארגונים, יועצת בפיתוח מערכות סקרים אינטרנטיות, מרצה בתחום הסקרים ויו"ר קהילת שיטות מחקר באגודה הסוציולוגית הישראלית. החזון שלי הוא לספק לארגונים כלי מדידה המבוססים על ידע אקדמי וחשיבה מחקרית בתחום הסקרים והמחקר הסוציולוגי. שיטת העבודה שלי מונחית על ידי שלושה עקרונות: מציאת איזון בין דרישות הארגון, צרכיו ומאפייניו לבין המתודולוגיה; ביצוע סקרים תפורים אישית ומתן מענה מתודולוגי מותאם לארגון; ובניית כלי מחקר ידידותיים תוך הפחתת טעות הסקר הכוללת. 

מתודה מתמחה בסקרים ובמחקר סוציולוגי בארגונים. המומחיות של מתודה מבוססת על ידע אקדמי ומחקרי בתחום המתודולוגיות לביצוע סקרים, סוציולוגיה, סקרים אינטרנטיים, שיטות מחקר וסטטיטיקה יישומית. ​​תהליך העבודה של מתודה כולל מספר שלבים של תכנון, יישום וסיכום המחקר: בניית תכנית מחקר, הגדרת מדדים סוציולוגיים ארגוניים, ניסוח שאלונים, עיצוב שאלונים אינטרנטיים, ניסוח תקשור הסקר, ניתוח סטטיסטי, בניית מצגות הנהלה ידידותיות לקורא, ייעוץ בפירוש הממצאים וגיבוש תובנות מחקר סוציולוגיות מבוססות נתונים אמפיריים. ​

 

המתודולוגיה של מתודה מבוססת על מציאת האיזון בין הארגון והמתודולוגיה בשלבים השונים של תהליך המחקר. לכל ארגון ניתן מענה מתודולוגי תפור אישית, בהתאם לצורכי הארגון ומאפייניו הייחודיים. שיטת העבודה של מתודה מבוססת על פרספקטיבה הוליסטית שמשלבת בין מאפייני הארגון, חווית המרואיין, המתודולוגיה והסוציולוגיה.

מתודה מתמחה בביצוע סקרים בחברות הייטק תוך התאמת המתודולוגיה לתרבות הארגונית, למבנה הארגוני ולסביבת העבודה הייחודיים להייטק. הסקרים בחברות הייטק מבוצעים גלובלית ומהווים בסיס אמפירי לבניית תוכניות עבודה עבור משאבי אנוש, פיתוח ארגוני, פיתוח מוצר והנהלה.​

 

הסקרים של מתודה מאפשרים לארגונים לאמוד פרמטרים, עמדות ודינמיקות חברתיות בסביבה הפנים והחוץ ארגונית: מחוברות עובדים ו חוויית עובד ו מצב רוח ארגוני ו שביעות רצון עובדים ו חוויית שירות ארגונית ו שיתופיות ממשקים ו מנהל ישיר ואקלים ניהולי ו עיצוב סביבת עבודה ו אמון ארגוני ו תהליך הגיוס ו הדרכה ולמידה ו תקשורת ארגונית ו שביעות רצון לקוחות B2B ו חוויית משתמש UX ו סקרים לסטארטאפים ו סקרי סטודנטים ובוגרים ו סקרים תפורים אישית. 

תהליך המחקר של מתודה כולל מספר שלבים מובנים של תכנון מתודולוגי, ניסוח שאלונים, עיצוב שאלונים אינטרנטיים, ניתוח סטטיסטי ובניית מצגות הנהלה לסיכום ממצאי הסקר ותובנות ארגוניות.

 

תכנון מתודולוגי - מערך המחקר הנו תכנית העבודה לביצוע הסקר והוא זה אשר מתווה את מהלך ביצוע הסקר. מערך המחקר מגדיר את השלבים השונים ביצוע הסקר, החל משלב הגדרת הקבוצות המשתתפות בסקר (חטיבות, מחלקות, אתרים גלובליים, דרגות ניהול, סגמנטים של לקוחות), אופן עיצוב ומחשוב השאלון, תהליך איסוף הנתונים, אופן תקשור הסקר למרואיינים, תזמון ביצוע הסקר וכו'. מערכי המחקר בסקרים של מתודה מבוססים על גישת הפחתת טעות הסקר הכוללת, ומיישמים ידע מתודולוגי נרחב בתכנון סקרים מהימנים ותקפים. 

ניסוח ועיצוב השאלון - תהליך ניסוח השאלון בסקרים של מתודה מתחיל בשיחת אפיון צרכים עם מנהלי הפרוייקט בארגון והגדרת משתני המחקר הרלוונטיים לסקר. השאלונים של מתודה תפורים אישית לצרכים ולמאפיינים של הארגון, תוך שימת לב להיבטים מתודולוגיים, תקפות השאלון והפחתת טעויות מדידה פוטנציאליות. השאלונים האינטרנטיים של מתודה מבוססים על גישת ה"ידידותיות למרואיין" ומאפשרים שמירה על אנונימיות המרואיינים - שמשפיעה על מהימנות המדידה.

 

תקשור הסקר להנהלה - כחלק מתהליך הסקר מתקיימות שיחות עם פורום ההנהלה ומנהלים בכירים בארגון. מטרת המפגשים היא לתת מענה לשאלות מצד ההנהלה באשר לתהליך הסקר וחשיבות הסקר בעבודה הארגונית. 

תקשור הסקר למרואיינים – נכונותם של העובדים והלקוחות להשתתף בסקר אינה מובנת מאליה. חשוב לתקשר נכון את מטרת הסקר וחשיבותו – עבור הארגון ועבור העובדים והלקוחות. תהליך הסקר כולל ייעוץ באשר לתוכן התקשור ואופן התקשור של הסקר למרואיינים.

 

מצגות מסכמות - המצגות המסכמות בסקרים של מתודה מבוססות על גישת ה"ידידותיות לקורא". מבנה המצגת המסכמת, הויזואליזציה של הנתונים והתובנות שמפורטות בה מציגים למנהלים בארגון את השורה התחתונה בצורה ידידותית וברורה ומהוות בסיס אמפירי לבניית תוכניות עבודה ארגוניות.

מתודה מייעצת לארגונים בפיתוח כלי מדידה ארגוניים מבוססי אינטרנט, לבחינת מדדים של מחוברות עובדים, חוויית עובד, אמון ואופטימיות ארגונית, שביעות רצון לקוחות וחויית משתמש.

ייעוץ בתכנון וביצוע סקרים ארגוניים. בתהליך הייעוץ המתודולוגי, מתודה  מלווה את הארגון בשלבים השונים של הסקר, מתוך פרספקטיבה הוליסטית שלוקחת בחשבון את מאפייני הארגון, חווית המרואיין והמתודולוגיה. הייעוץ ניתן למנהלי משאבי אנוש ופיתוח ארגוני, מנהלי שיווק ומנהלי לקוחות, מנהלי מוצר, יזמים ומנכ"לים. הייעוץ המתודולוגי של מתודה מאפשר לארגונים לבצע סקרים ארגוניים נכונים יותר, תוך הבנת המשמעויות המתודולוגית של קבלת החלטות שונות בתהליך העבודה על הסקר, תהליך העבודה עם מערכות סקרים ארגוניות, בניית חווית מרואיינים חיובית בקרב העובדים, המנהלים והלקוחות, וגיבוש תובנות מול הנהלת הארגון. בתהליך הייעוץ מתודה מלווה את הנהלת הארגון בסוגיות שונות שעולות בנוגע לסקר, תהליך הסקר והשפעתו על הארגון. 

ייעוץ בשימוש במערכות סקרים ובבניית מערכות סקרים ארגוניות. ארגונים רבים משתמשים במערכות אינטרנטיות לביצוע הסקרים הארגוניים. מערכות אלה הפכו את הסקרים לנגישים וידידותיים גם למי שאינם מתמחים במתודת הסקר. אולם, ביצוע סקרים אינטרנטיים "נכונים" מחייב הבנה של האתגרים המתודולוגיים הייחודיים ושימוש נכון בפרקטיקות מתודולוגיות להתמודדות עם טעויות אפשריות בסקרים. הייעוץ של מתודה בתכנון סקרים אינטרנטיים מבוסס על ידע אקדמי וביצוע מחקרים הקשורים למתודה האינטרנטית. הייעוץ של מתודה ניתן לארגונים וסטארטאפים המבקשים לפתח מערכות סקרים ולמנהלים בארגונים המבקשים להשתמש במערכות קיימות לביצוע סקרים ארגוניים.

© 2016 by Metoda Surveys 

054.4530128

09.7437924