top of page

מתודה סקרים ארגוניים

ומחקר סוציולוגי בארגונים

מתודה היא חברת בוטיק להטמעת מדידה ארגונית, סקרים ארגוניים ומחקר סוציולוגי ארגוני.

הסקרים של מתודה מאפשרים לארגונים להבין טוב יותר את העובדים והלקוחות ולהגדיר יעדים מבוססי נתונים.

הסקרים של מתודה מבוססים על ידע מעמיק בתחום מתודת הסקר, סקרים אינטרנטיים והמחקר הסוציולוגי.

שיטת העבודה של מתודה מבוססת על מציאת האיזון האופטימלי בין מאפייני הארגון והמתודולוגיה והתאמה אישית של הסקרים לארגון. 

הסקרים והמחקרים של מתודה מבוצעים תוך הקשבה ללקוח, וניהול אישי של הפרוייקט מתחילתו עד סופו.

site home_edited.jpg

ד"ר גלית סיני קרמונה (Ph.D), חוקרת סקרים וסוציולוגית ארגונית. 

מומחית במדידה ארגונית, הפחתת טעויות מדידה והפחתת סרוב בסקרים, סקרים אינטרנטיים, חקר עמדות ומחקר סוציולוגי.

יועצת לארגונים בביצוע סקרים ופיתוח מערכות סקרים אינטרנטיים. מחברת הספר: "סיפור ארגוני: איך למדוד חוויית עובד ומחוברות בארגונים".

סקרים באקדמיה

 • סקרי מחוברות סגל

 • סקרי חוויית שירות ארגוני

 • סקרי סטודנטים וחווית לימודים

 • סקרי איכות הוראה

 • סקרי בוגרים

סקרי לקוחות ומוצר

 • סקרי איכות השירות

 • סקרי מוצר

 • סקרי תדמית חברה

סקרי מחוברות וסקרי עובדים

 • סקרי חוויית שירות ארגונית

 • סקרי ערכים ותרבות ארגונית

 • סקרי מנהל ישיר

 • סקרי התאקלמות עובדים

 • סקרי נטישת עובדים

 • סקרי יזמות וחדשנות ארגונית

 • סקרי פיתוח עובדים ומנהלים

 • סקרי תדמית מעסיק

הספר "סיפור ארגוני"

הספר סיפור ארגוני מתאר את מתודת הסקר כפרקטיקה ארגונית ונותן כלים מעשיים בתכנון וביצוע מדידה ארגונית מבוססת סקר.

מחקר סוציולוגי

 • בחינת עמדות תופעות חברתיות בעולמות הניהול, הארגונים והעבודה

 • הגדרת שאלת מחקר ומשתני מחקר

 • ניסוח שאלונים לבחינת שאלות מחקר

 • גיבוש תובנות מחקר

ייעוץ לארגונים

 • בניית תכנית מדידה שנתית בארגון

 • ניסוח שאלונים תפורים לארגון

 • התמודדות עם אתגרים מתודולוגיים

 • מה לעשות כדי להעלות שעורי הענות

 • איך להשתמש נכון במערכות סקרים

 • אילו תובנות ניתן להפיק מהסקר

 • מה עושים לאחר סיום הסקר - מול ההנהלה, המנהלים והעובדים

bottom of page