top of page

מחקר סוציולוגי ארגוני I סקרים ארגוניים
מתודה היא חברת בוטיק למחקר סוציולוגי בארגונים, מדידה מבוססת סקרים, מדידת מחוברות ומדידת שביעות רצון, ותכנון מערכות סקרים 

המחקרים של מתודה מבוססים על ידע אקדמי מעמיק בתחום מתודת הסקר, סקרים אינטרנטיים והמחקר הסוציולוגי, ועל מודלים ייחודיים של מדידה ארגונית.

המודלים של מתודה מבוססים על בניית כלים ידידותיים-למשתמש (בצד של ההנהלה, המנהלים והמרואיינים) שמהווים בסיס אמפירי להבנת נקודות כאב בארגון, להגדרת יעדים ולבניית תכניות עבודה מבוססות נתונים.

שיטת העבודה של מתודה מבוססת על מציאת האיזון האופטימלי בין מאפייני הארגון והמתודולוגיה, מתוך הבנה עמוקה של האתגרים המתודולוגיים וניואנסים של מדידה ארגונית ומחקר סוציולוגי ארגוני.

המחקרים של מתודה מהווים בסיס אמפירי לאסטרטגיית משאבי אנוש ולהבניית תרבות ארגונית של הקשבה לעובדים, מחוברות ואמון. באמצעות המחקרים של מתודה, הנהלת הארגון והנהלת משאבי האנוש מגבשות תובנות מבוססות נתונים באשר לתמונת המצב הארגונית.

הסקרים והמחקרים של מתודה מבוצעים תוך הקשבה ללקוח, וניהול אישי של הפרוייקט מתחילתו עד סופו.

ד"ר גלית סיני קרמונה (Ph.D), חוקרת סקרים, מתודולוגית של סקרים וסוציולוגית, מומחית במדידה ארגונית, הפחתת טעויות מדידה והפחתת סרוב בסקרים, סקרים אינטרנטיים, חקר עמדות ומחקר סוציולוגי. יועצת לארגונים בביצוע סקרים ופיתוח מערכות סקרים אינטרנטיים. מחברת הספר: "סיפור ארגוני: איך למדוד מצב רוח, חוויית עובד ומחוברות בארגונים".

סקרים ארגוניים I הסקרים של מתודה בוחנים היבטים ארגוניים של סביבת העבודה מהפריזמה של העובדים, המנהלים, והלקוחות:  מחוברות, אונבורדינג, הון חברתי ואמון, פיתוח עובדים ופיתוח מנהלים, תקשורת, ערכים ותרבות, שירות ארגוני, ממשקים,  תדמית מעסיק, נטישת עובדים, תהליך גיוס, דופק ומצב רוח ארגוני, סקרי שביעות רצון לקוחות, חוויית משתמש וניהול מוצר.

סוציולוגיה ארגונית I גיבוש תובנות מבוססות נתונים באשר לעמדות ודפוסים חברתיים בארגון. מתודה מייעצת באשר לתובנות שעולות מהממצאים ולאופן שבו נכון להתייחס למציאות החברתית שעולה מהסקר.

תכנון מערכות סקרים I שימוש במערכות סקרים לביצוע מדידה ארגונית, ייעוץ בעיצוב ממשק למרואיינים, עיצוב דשבורדים למנהלים, רציונאל מתודולוגי, פיצ'רים מתודולוגיים, תהליך הסקר, סטטיסטיקה יישומית, מאגרי שאלונים. 

במציאות שבה העובדים הם חוד החנית ומרכיב משמעותי בהצלחה של ארגונים, הקשבה לעובדים הנה הכרח ובסיס למערכת יחסים טובה בין הארגון ועובדיו.

ארגונים ששמים את העובד במרכז ואת האושר הארגוני כיעד אסטרטגי, חייבים לדעת מה חושבים ומרגישים העובדים, לזהות קבוצות של עובדים הנוטים להיות פחות מחוברים ולזהות את ההיבטים בהם כדאי להשקיע משאבים לשיפור חווית העובד. ואת זה עושים באמצעות הסקרים הארגוניים.

הודות למהפכת הדיגיטציה ולמערכות SAAS ידידותיות, מנהלים יכולים לבצע סקרים ארגוניים בקלות, בפשטות ובעלויות מינימליות. אבל ביצוע סקרים מהימנים ותקפים חייב להתבסס על ידע תאורטי בתחום הסקרים וידע פרקטי במדידה הארגונית.

הספר סיפור ארגוני מבקש לגשר על הפערים שבין הזמינות של הסקרים לבין יישום נכון שלהם בקונטקסט הארגוני ולשמש בסיס ידע בעולם המדידה הארגונית.

bottom of page