עלויות ייעוץ מתודולוגי​

תכנית ייעוץ חודשית (עד 30 ימים רצופים) = עד 5 שיחות ייעוץ טלפוניות בשבוע (עד 1 שעה פר שיחה) + עד 1 פגישת ייעוץ בת 1-2 שעות במתודה. העלות הנה: 8,000 ש"ח לחודש בודד. התשלום ישולם במלואו לפני תחילת הייעוץ.

 

תכנית ייעוץ שבועית (עד 5 ימים רצופים) = עד 4 שיחות ייעוץ טלפונית (עד 1 שעה פר שיחה) + עד 1 פגישת ייעוץ בת 1-2 שעות במתודה. העלות הנה: 2,500 ש"ח לשבוע בודד. התשלום ישולם במלואו לפני תחילת הייעוץ.

תכנית ייעוץ חד פעמי = 1-2 שיחות ייעוץ טלפונית (עד 1 שעה פר שיחה) או 1 פגישת ייעוץ בת 1-2 שעות במתודה. העלות הנה: 1,500 ש"ח לייעוץ חד פעמי בודד. התשלום ישולם במלואו לפני תחילת הייעוץ.

ניסוח שאלון בודד = ניסוח שאלון בודד, בעברית, הכולל עד 50 פריטים סגורים. ניסוח השאלון כולל עד 5 שיחות טלפונית (עד 1 שעה פר שיחה) + עד 1 פגישת ייעוץ בת 1-2 שעות במתודה. העלות הנה: 10,000 ש"ח לשאלון בודד. התשלום ישולם במלואו לפני ניסוח השאלון.

שעות נוספות = כל שיחת ייעוץ (שיחה טלפונית עד 1 שעה) / פגישת ייעוץ (עד 1 שעה) / שעת עבודה מעבר למוגדר בתכניות לעיל - תחושבנה לפי עלות שעה נוספת = 400 ש"ח לשעה בודדת.  

פגישות ייעוץ תתקיימנה טלפונית / במתודה.

מספר השעות המצויין לעיל הנו מספר מקסימלי של שעות ייעוץ.

כל המחירים המצויינים לעיל הנם לפני מע"מ.

התשלומים עבור הייעוץ המתודולוגי - בכל אחת מהתכניות לעיל, ישולמו לפני תחילת הייעוץ / ניסוח השאלון. 

© 2016 by Metoda Surveys 

054.4530128

09.7437924