top of page

סיפור ארגוני: איך למדוד מצב רוח, חוויית עובד ומחוברות בארגונים


במציאות שבה העובדים הם חוד החנית ומרכיב משמעותי בהצלחה של ארגונים, הקשבה לעובדים הנה הכרח ובסיס למערכת יחסים טובה בין הארגון ועובדיו. ארגונים ששמים את העובד במרכז ואת האושר הארגוני כיעד אסטרטגי, חייבים לדעת מה חושבים ומרגישים העובדים, לזהות קבוצות של עובדים הנוטים להיות פחות מחוברים ולזהות את ההיבטים בהם כדאי להשקיע משאבים לשיפור חווית העובד. ואת זה עושים באמצעות הסקרים הארגוניים. הודות למהפכת הדיגיטציה ולמערכות SAAS ידידותיות, מנהלים יכולים לבצע סקרים ארגוניים בקלות, בפשטות ובעלויות מינימליות. אבל ביצוע סקרים מהימנים ותקפים חייב להתבסס על ידע תאורטי בתחום הסקרים וידע פרקטי במדידה הארגונית. הספר סיפור ארגוני מבקש לגשר על הפערים שבין הזמינות של הסקרים לבין יישום נכון שלהם בקונטקסט הארגוני ולשמש בסיס ידע להבניית הסיפור הארגוני. הספר מיועד למנכ"לים, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי פיתוח ארגוני, מנהלי רווחה, מנהלי גיוס ומנהלים באשר הם המבקשים לבצע סקר ארגוני. הספר גם משמש חוקרים באקדמיה וסטודנטים בהבנת סוגיות מתודולוגיות הייחודיות לסקרים הארגוניים.ד"ר גלית סיני קרמונה, מתודולוגית של סקרים וסוציולוגית ארגונית. בעלת תואר שלישי (Ph.D) מאוניברסיטת תל אביב (2009) וחיבה בלתי מוסברת לסקרים. חוקרת את תחום מתודולוגיית הסקר ומפתחת מודלים למדידה ארגונית. יועצת לארגונים בביצוע סקרים, יועצת בפיתוח מערכות סקרים אינטרנטיות, כותבת ומרצה בתחום הסקרים ובעלת מתודה סקרים www.metoda.co.il.


כמה דברים שחשוב לי לומר על הספר: מדידה ארגונית היא פרקטיקה חשובה מאין כמותה בניהול ההון האנושי בארגונים. לסקרים הארגוניים יש השפעה רבה על עיצוב סביבת העבודה, על חוויית העובד ועל הדינמיקות החברתיות בארגון. באמצעות הסקרים הארגון לומד על החוזקות והחולשות שלו, ומגדיר יעדים לשינוי המציאות החברתית בארגון.


לאורך השנים בהן אני חוקרת, לומדת ומבצעת סקרים ארגוניים, גיבשתי שתי תובנות ליבה: האחת, שאני ממש אוהבת את העשיה שלי; השניה, שיש משהו קצת מפוספס באופן שבו ארגונים (לא כולם, אבל הרבה מאלה שפגשתי), מיישמים את המדידה הארגונית.


המוטיבציה שלי לכתיבת הספר נבעה מתוך תחושה שקיים פער בין היותם של הסקרים הארגוניים פרקטיקה ניהולית בסיסית אשר נהוגה כמעט בכל ארגון, לבין הידע של מנהלים בכל הקשור למושגים מתודולוגיים ואתגרים יחודיים למדידה הארגונית.


הספר שכתבתי מהווה גשר לצמצום הפער בין הידע התאורטי ליישום הפרקטי שלו. המטרה של הספר היא להציג לעולם את כל מה שלמדתי עד היום על המדידה הארגונית, ובעיקר לתת למנהלים בארגונים כלי יעיל בתכנון, ביצוע וסיכום סקרים ארגוניים.


הספר מיועד למנכ"לים, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי פיתוח ארגוני, מנהלי רווחה ומנהלי גיוס. הספר משלב ידע משתי פריזמות משלימות: התאוריה והפרקטיקה, ומשמש מדריך פרקטי לביצוע הסקרים הארגוניים.

bottom of page