סיכום מפגש בנושא תפקיד משאבי אנוש בעיתות קורונהתודה לכל מי שהשתתפו במפגש "תפקידו של משאבי האנוש בעתות קורונה".

מצרפת את המצגת של המפגש.

מצגת מפגש בנושא תפקיד משאבי אנוש 18.11
.p
Download P • 833KB