top of page

ממצאי סקר - שינויים בהרגלי הפנאי בימי קורונה

ימי הקורונה ללא ספק הביאו לשינויים בדפוסי ההתנהגות והחשיבה של אנשים. השפעות התקופה והשלכותיה על אורחות החיים המודרניים ועל דפוסי התנהגות אישיים, חברתיים ותרבותיים עוד תחקרנה רבות. בנקודת הזמן הנוכחית, אין ספק שאנשים מתנהלים אחרת ממה שהיו רגילים – בין אם מנסיבות של חשש בריאותי, שיקולים כלכליים ואילוצים חיצוניים.


על מנת לבחון האם חל שינוי בדפוסי ההתנהגות של אנשים בפעילויות הקשורות לבילוי, צריכה ופנאי ערכנו – מתודה והפאנל האינטרנטי סקרנט - סקר עמדות קצר. הסקר בוצע בקרב מדגם של 300 מרואיינים.


המרואיינים התבקשו לציין האם כיום הם נוהגים לבצע פעילויות שונות פחות / יותר / באותה תדירות, בהשוואה לימי טרם הקורונה. בנוסף, שאלנו מה אנשים חושבים הכי משפיע על השינויים בהרגלי הפנאי בעת הנוכחית, והאם לדעתם שינויים באורח החיים שאנשים חווים בתקופת הקורונה הם כאן כדי להישאר.התובנות העיקריות שעולות מהסקר

 1. אנשים פחות יוצאים לבלות בחוץ (מסעדות ובתי קפה, קניון, נופשים וטיולים וים) בהשוואה לתקופה שקדמה לימי הקורונה.

 2. אנשים פחות מקיימים מפגשים חברתיים מחוץ למסגרת המשפחתית הקרובה בהשוואה לתקופה שקדמה לימי הקורונה.

 3. רוב האנשים עושים שופינג אונליין (אמזון / ביגוד / הנעלה / מוצרים לבית) באותה תדירות או בתדירות נמוכה יותר בהשוואה לתקופה שקדמה לימי הקורונה.

 4. לעומת זאת, כמחצית מהאנשים קונים יותר מזון אונליין בהשוואה לתקופה הקודמת לקורונה.

 5. רוב האנשים קוראים ספרים, משקיעים בתחביבים אישיים ומשחקים במשחקי מחשב באותה תדירות או בתדירות גבוהה יותר בהשוואה לתקופה שקדמה לימי הקורונה.

 6. רוב האנשים צופים בטלוויזיה ומשוטטים באינטרנט וברשתות חברתיות בתדירות גבוהה יותר בהשוואה לתקופה שקדמה לימי הקורונה.

 7. רוב האנשים מקיימים פעילויות גוף נפש (יוגה, צי קונג, מדיטציה, דמיון מודרך) באותה תדירות או בתדירות גבוהה יותר בהשוואה לתקופה שקדמה לימי הקורונה.

 8. רוב האנשים עושים ספורט בבית באותה תדירות או בתדירות גבוהה יותר בהשוואה לתקופה שקדמה לימי הקורונה. כשליש מהאנשים עושים פחות ספורט בחוץ (במרחבים פתוחים מחוץ לבית) בהשוואה לתקופה שקדמה לימי הקורונה; כשליש מהאנשים דווקא מבצעים יותר ספורט בחוץ.

 9. מניעים כלכליים (הכנסה שפחתה, שיקולי חסכון) ומניעים בריאותיים (החשש להדבק) משפיעים באותה המידה על השינויים בהרגלי הצריכה והבילוי של אנשים.

 10. רוב האנשים חושבים שהשינויים בהרגלי הבילוי והצריכה הם זמניים, וכי לאחר עידן הקורונה דברים יחזרו להיות כשהיו.

שינויים בהרגלי הבילוי בחוץ (מסעדות ונופש)

 • 80% מהמרואיינים ציינו שכיום הם פחות יוצאים למסעדות ובתי קפה – באמצע השבוע ובסופי השבוע, בהשוואה לתקופת טרם הקורונה.

 • כ 75% מהמרואיינים ציינו שכיום הם פחות יוצאים לטיולים בארץ –כולל לינה / לא כולל לינה, בהשוואה לתקופת טרם הקורונה.

 • כ 60% מהמרואיינים ציינו שכיום הם פחות מבלים בים בהשוואה לתקופת טרם הקורונה; שליש מהמרואיינים ציינו כי תדירות הבילוי שלהם בים לא השתנתה ונותרה כשהייתה מלפני הקורונה.


שינויים בהרגלי הצריכה

 • כ 70% מהמרואיינים ציינו שכיום הם פחות מבלים בקניון בהשוואה לתקופת טרם הקורונה.

 • כ 30% פחות קונים ביגוד והנעלה אונליין (באתרים שאינם אמזון); כ 40% פחות מזמינים באמזון. כ 40% ציינו שהרגלי הרכישה שלהם באונליין (אמזון / ביגוד והנעלה באתרים שאינם אמזון) לא השתנו; כ 20% ציינו שרוכשים יותר באמזון / ביגוד והנעלה אונליין.

 • 40% פחות קונים מוצרים לבית (ריהוט / מוצרי חשמל) – בחנות פיסית / אונליין, בהשוואה לתקופת טרם הקורונה; 50% ציינו שהרגלי הרכישה שלהם לא השתנו בכל הקשור למוצרים לבית.

 • 45% קונים יותר מזון אונליין; 35% ציינו שהרגלי רכישת המזון שלהם אונליין לא השתנתה ונותרה כשהייתה בימי הטרם קורונה.

 • כ 55% לא שינוי את תדירות הקניה שלהם ברשתות מזון /פארם גדולות מחד ובמכולות / בתי מרקחת פרטיים ליד הבית מאידך, בהשוואה לימי הטרום קורונה.


שינויים בהרגלי הבילוי החברתי

 • כ 70% מהמרואיינים ציינו שכיום הם פחות נפגשים חברתית עם חברים ושכנים, בהשוואה לתקופת טרם הקורונה; כ 25% בממוצע נפגשים באותה התדירות; כ 5% בלבד נפגשים יותר.

 • כ 65% פחות נפגשים חברתית עם המשפחה המורחבת, בהשוואה לתקופת טרם הקורונה; כ 25% נפגשים באותה התדירות; 10% בלבד נפגשים יותר.

 • 50% מבלים יותר בבית עם המשפחה (בני זוג וילדים) בהשוואה לתקופת טרם הקורונה; כ 30% מבלים עם המשפחה הקרובה באותה התדירות; כ 20% מבלים פחות עם המשפחה הקרובה בסופי השבוע.


שינויים בפעילויות פנאי

 • 65% מהמרואיינים ציינו שכיום הם יותר צופים בטלוויזיה בהשוואה לתקופת טרם הקורונה; כ 30% צופים בטלוויזיה באותה התדירות; כ 5% צופים פחות בטלוויזיה.

 • כ 40% יותר קוראים ספרים ועוסקים בתחביבים אישיים (ציור, בישול, סריגה) בהשוואה לתקופת טרם הקורונה; כ 50% באותה התדירות; 10% בלבד מבצעים פעילויות פנאי אלה בתדירות גבוהה יותר.

 • כ 50% מקיימים פעילויות גוף נפש (יוגה, מדיטציה, צי קונג, דמיון מודרך) באותה התדירות בהשוואה לתקופת טרם הקורונה; כ 30% בתדירות גבוהה יותר; כ 20% בתדירות נמוכה יותר.

 • 40% יותר מקיימים פעילות ספורטיבית בבית בהשוואה לתקופת טרם הקורונה; כ 45% באותה תדירות; כ 15% בלבד מקיימים פחות פעילות ספורטיבית בבית.

 • 40% מקיימים פעילות ספורטיבית במרחבים פתוחים מחוץ לבית באותה התדירות בהשוואה לתקופת טרם הקורונה; 30% בתדירות גבוהה יותר; כ 30% בתדירות נמוכה יותר.

 • כ 55% משוטטים יותר באינטרנט / ברשתות חברתיות בהשוואה לתקופת טרם הקורונה; 40% באותה התדירות; כ 5% בלבד בתדירות נמוכה יותר.

 • 50% משחקים במשחקי מחשב באותה התדירות בהשוואה לתקופת טרם הקורונה; כ 40% משחקים יותר במשחקי מחשב; כ 10% בלבד בתדירות נמוכה יותר.

מה לדעתך הכי משפיע על השינויים בהרגלי הצריכה והבילוי של אנשים בעת הנוכחית?

 • כ 40% מהמשיבים חושבים שמה שהכי משפיע על השינויים בהרגלי הצריכה והבילוי של אנשים בעת הנוכחית הם מניעים כלכליים (הכנסה שפחתה, שיקולי חסכון).

 • כ 40% מהמשיבים חושבים שמה שהכי משפיע על השינויים בהרגלי הצריכה והבילוי של אנשים בעת הנוכחית הם מניעים בריאותיים (החשש להדבק).

 • כ 20% חושבים שמה שהכי משפיע הם אילוצים חיצוניים (הגבלות על המשק / מקומות סגורים).


האם לדעתך שינויים באורח החיים שאנשים חווים בתקופת הקורונה יישארו גם לאחר עידן הקורונה? או שלדעתך אנשים יחזרו לבלות, לרכוש ולנפוש כמו שעשו לפני הקורונה?

 • 60% מהמשיבים חושבים שהשינויים בהרגלי הבילוי והצריכה הם זמניים, וכי לאחר עידן הקורונה דברים יחזרו להיות כשהיו.

 • 40% חושבים שהשינויים בהרגלי הבילוי והצריכה כאן כדי להשאר, שאורח החיים של אנשים ישתנה לעומת מה שהיה. ימים יגידו.

Comments


bottom of page