top of page

מה בין טמפרטורה לעמידה ביעדים


לא צריך להיות מעצבי משרדים או סוציולוגים כדי לדעת שמאפייני סביבת העבודה האישית של העובד משפיעים על חוויית העבודה. אבל תימוכין אמפיריים מעולם לא הזיקו לאיש. אז את ההנחה האינטואיטיבית שקיים קשר בין סביבת העבודה לבין היכולת של העובד להתרכז במשימות שלו – החלטתי לבדוק ביחד עם מיכל רוזן - מעצבת פנים ואסטרטגית של סביבת העבודה. בסקר שערכנו לאחרונה בנושא סביבת העבודה העתידית בקרב 300 מועסקים, שאלנו את העובדים:


באיזו מידה המאפיינים של סביבת העבודה האישית משפיעים על רמת הפרודוקטיביות שלך (ביצוע משימות ועמידה ביעדים)?

הנה מה שמצאנו:


עובדי הארגונים מביניכם, אבל לא רק – גם אנחנו העובדים במשרד הביתי, יודעים להגיד שהמאפיין שהכי משפיע על רמת הפרודוקטיביות הוא: הטמפרטורה. בסקר מצאנו ש 65% מהעובדים ציינו שנוחות מבחינת טמפרטורה, מיזוג אויר ואוורור חיצוני משפיעה במידה רבה על רמת היכולת שלהם לבצע משימות. לא בכדי, אחד מנושאי "הויכוח" בין מי שחולקים חלל עבודה הוא - השליטה על שלט מיזוג האויר. ושלא נתחיל לדבר על כך שנשים תמיד קר להן וגברים תמיד חם להם.


היבטים של סביבת העבודה שמשפיעים אף הם במידה לא מבוטלת על רמת הפרודוקטיביות של העובד הם: נוחות ישיבה, פרטיות, שקט ותאורה. כ 50% מהעובדים ציינו שאלמנטים אלה קשורים במידה רבה לפרודוקטיביות שלהם.


האלמנט שהכי פחות משפיע על פרודוקטיביות העבודה הוא – הנוף שנשקף מחלונות המשרד. כ 25% בלבד מהעובדים ציינו שאלמנט זה קשור במידה רבה לפרודוקטיביות שלהם; כ 50% ציינו שקשור במידה מועטה בלבד אם בכלל. לא ממש מפתיע, כש"החלונות" העיקריים הניצבים נגד עיניהם של העובדים הם אלה שבמחשב. תשומת הלב של העובדים אינה מוסטת – לטובה או לרעה, על ידי הנוף הנשקף מחלונות המשרד. נתון זה מסביר את הממצא לפיו, קרבה לחלון לכשעצמה אינה פרמטר משמעותי בפרודוקטיביות העבודה – מה שחשוב הוא האפשרות לאוורור חיצוני.


אלמנטים נוספים של סביבת העבודה שהנם בעלי השפעה מועטה יחסית על פרודוקטיביות העבודה הם – מרחק מעמיתים לצוות וממנהל ישיר. כ 40% בלבד מהעובדים ציינו שהמרחק מאחרים קשור במידה רבה ליכולת שלהם לבצע את המשימות שלהם. הגיוני – בהתחשב בעובדה שביצוע משימות אישיות כרוך בצורך בשקט ופרטיות.


ממצאים אלה מהווים אישוש אמפירי נוסף לטענה שהעלנו, לפיה סביבת העבודה האופטימלית במונחים של מחוברות עובדים ופרודוקטיביות, חייבת להתבסס על איזון בין הפרטי לשיתופי.


סביבות עבודה המבוססות על חללי עבודה משותפים בלבד ושזונחות לחלוטין את האפשרות של העובד לפינה פרטית למעשה מפספסות משהו מהותי בחוויית העובד.


ההנחה שעומדת בבסיס סביבת השיתופית היא נכונה – סביבות אלה משפיעות באופן חיובי על עבודת צוות, יצירתיות, מחוברות ותחושת שייכות, תקשורת ויחסי חברות. אבל... אם לא נותנים לעובד גם את המקום הפרטי שלו – המקום שבו הוא יכול למצוא שקט מרעשים וגירויים חיצוניים, נפגעת רמת הפרודוקטיביות שלו ונוצר תסכול – אצל שני הצדדים – העובד והארגון.

コメント


bottom of page