סקרים ארגוניים ב 2021

Social Distance

שנת 2020 תכף מסתיימת לה. האתגרים הארגוניים ששנה זו הציבה עוד לא תמו. שלא לדבר על ההשלכות העתידיות של התקופה. 

בשנת 2021 – כמו בשנים קודמות, אבל אולי ביתר שאת, ארגונים צריכים להקשיב – לעובדים, למנהלים  וללקוחות. הסקרים הארגוניים מהווים זה מכבר מתודולוגיה ארגונית חשובה מעין כמותה ובסיס נכון להגדרת יעדים ובניית תוכניות עבודה. נראה שבתקופה הקרובה חשיבותם של הסקרים הארגוניים גוברת עוד יותר.

בשנה הקרובה ארגונים צריכים לשים לעצמם כיעד להמשיך למדוד את האלמנטים החברתיים, הרגשיים והניהוליים של סביבת העבודה. הסקרים שצריכים לעמוד בליבת המחקר הארגוני בשנת 2021 הם:

  • סקר מחוברות עובדים

  • סקר מנהל ישיר

  • סקר גיוס וסקר התאקלמות בעבודה ההיברידית

  • סקרי דופק  לאמידת מצב הרוח הארגוני

  • סקר עיצוב סביבת עבודה

  • סקרי חוויית לקוח ושביעות רצון מהמוצר והשירות

במחקר רוחב שערכנו לקראת סוף 2020 בקרב מנכ"לים, מנהלי משאבי אנוש ומועסקים, בחנו השפעות של התקופה על מצב הרוח, כלים ניהוליים, חוויית עובד, שינויים ארגוניים ועיצוב סביבת העבודה האופטימלית.

תובנה מרכזית שעלתה בכל הסקרים ומכל הפריזמות היא, שארגונים המבקשים לפעול נכון במציאות המתהווה, חייבים להיות קשובים לעובדים. בבסיס תכניות עבודה והבניית תרבות ארגונית שמקדמת חוויית עבודה חיובית, מחוברות ואופטימיות נמצאת המדידה הארגונית – שמספרת את הסיפור ארגוני.

 לקבלת סיכום סקר המנכ"לים, סקר משאבי אנוש וסקר המועסקים וסקר עיצוב סביבת העבודה ניתן לשלוח מייל galit.karmona@gmail.com

ומעל הכל - שתהיה שנה טובה. שנה של יציבות וחזרה לשגרה. שנה שבה נשאיר לעצמנו רק את הדברים הטובים שהתהוו במציאות החדשה ונמשיך הלאה.