סקר - בחירות לרשויות מקומיות 

סקר של מתודה בחן את כוונת השתתפות בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות ועמדות של מצביעים פוטנציאליים ביחס לבחירות, תוך התייחסות לרמת האמון החברתי במועמדים, מודעות למצע המועמדים ומידת העניין של התושבים בבחירות לרשויות המקומיות. 

הסקר בוצע בחודש אוגוסט 2018 בקרב מדגם ארצי מפאנל אינטרנט. בסקר השתתפו 200 מרואיינים, בגילאי 20 ומעלה, מאזורים גאוגרפיים שונים. להלן סיכום עיקרי הממצאים שעלו מהסקר.

כוונה להצביע

ממצאי הסקר מעידים על כוונה גבוהה להצביע בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות. כוונה זו אינה מעידה בהכרח על שיעורי ההשתתפות הצפויים בפועל, אולם העובדה שרוב מכריע מהמרואיינים מכירים בחשיבות ההצבעה בבחירות לרשויות המקומיות והבחירות לרשויות המקומיות מהוות חלק מהשיח החברתי, עשויים להצביע על מגמה אפשרית, או לכל הפחות על הלך רוח וכוונת התנהגות.

שעור גבוה מהמרואיינים (87%) ציינו כי הם מתכוונים להצביע בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות; 6% ציינו שלא יצביעו; 7% טרם החליטו. מקרב מי שהצביעו בבחירות הקודמות ומתכוונים להצביע בבחירות הקרובות, 54% אינם מתכוונים לשנות את הצבעתם; 30% יצביעו אחרת; 16% טרם החליטו כיצד יצביעו.

כאשר נבחנו עמדות המרואיינים בפילוח על פי אזורים גאוגרפיים שונים (אזור ירושלים, מרכז, צפון, דרום ושרון) נמצא שבאזור השרון רמת הכוונה להצביע היא הנמוכה ביותר בהשוואה לאזורים האחרים.

97% מהמרואיינים חושבים שחשוב שתושבים יצביעו בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות. תפיסת החשיבות של ההשתתפות האזרחית בבחירות אינה קשורה בהכרח לשביעות הרצון מהמצב הקים, כאשר כשני שליש המרואיינים מרוצים מראש העיר / הרשות המכהן כיום.

אמון חברתי ומעורבות

בד בבד עם החשיבות הנתפסת של ההשתתפות בבחירות לרשויות המקומיות והכוונה להשתתף בהן, רמת האמון החברתי במועמדים הנה חלקית. כמעט מחצית מהמרואיינים בסקר אינם מאמינים להבטחות של אף אחד מהמועמדים. חוסר אמון זה אינו נובע בהכרח מסיבות מהותיות, באשר ההכרות של המצביעים הפוטנציאליים בבחירות עם המצע של המועמדים השונים אינה מאוד גבוהה - כמעט מחצית מהמרואיינים מכירים רק את המצע של המועמד המועדף עליהם או של חלק קטן בלבד מהמועמדים.

13% מהמרואיינים בסקר מאמינים רק להבטחות של המועמד המועדף עליהם (לכל הבטחותיו או לחלקן); 44% מאמינים להבטחות של חלק מהמועמדים; 43% לא מאמינים להבטחות של אף אחד מהמועמדים.

13% מהמרואיינים בסקר מכירים רק את המצע של המועמד המועדף עליהם; 59% מכירים את מצע הבחירות של חלק מהמועמדים; 28% לא מכירים את המצע של אף אחד מהמועמדים.

כאשר נבחנו עמדות המרואיינים בפילוח על פי אזורים גאוגרפיים שונים (אזור ירושלים, מרכז, צפון, דרום ושרון) נמצא שבאזורים מרכז וצפון רמת המודעות למצעים של המועמדים נמוכה בהשוואה לאזורים האחרים; רמת האמון של התושבים בהבטחות של המועמדים נמוכה יותר באזורים צפון ושרון, בהשוואה לאזורים האחרים.

רוב המרואיינים נוהגים לשוחח עם אנשים שקרובים אליהם על הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות – לעתים קרובות או מדי פעם. לעומת זאת, רק כמחצית מהמרואיינים חושבים שנושא הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות מעסיק את האנשים שקרובים אליהם.

בסיכומו של דבר

מהסקר נראה, כי הבחירות לרשויות המקומיות מהוות חלק מהשיח ומהתודעה החברתית. על אף שרמת האמון במועמדים ורמת ההיכרות עם מצע הבחירות של רוב המועמדים אינן מאוד גבוהות, השתתפות אזרחית זו נתפסת כחשובה וניכרת כוונה לקחת חלק בפעילות חברתית  זו – על ידי הצבעה בבחירות. אישוש ותובנות ב 30 באוקטובר :)

© 2016 by Metoda Surveys 

09.7437924

054.4530128