סקרי אפקטיביות תהליכים ארגוניים

מהם סקרי אפקטיביות ארגונית

סקרי אפקטיביות מאפשרים לארגון לבחון את יעילותן של פרקטיקות ארגוניות שונות ולמידה ארגונית – הדרכות מקצועיות, כנסים מקצועיים, תוכניות עבודה, שינויים ארגוניים וכו'. חלק מהסקרים מבוצעים לאחר מעשה, חלקם מבוצעים תוך שימוש במערכי מחקר השוואתיים של לפני ואחרי.

© 2016 by Metoda Surveys 

09.7437924

054.4530128