סקרי מחוברות עובדים של מתודה

מחוברות עובדים הוא מושג תאורטי אשר בהגדרתו הרחבה מבטא קשר רגשי בין העובד ומקום העבודה. מחוברות עובדים מבטאת את רמת ההזדהות של העובדים עם היעדים, הערכים והמוצרים של החברה, ואת רמת המוטיבציה של העובדים לעשות כמיטב יכולתם בתפקידם על מנת לקדם את השגתם של יעדי החברה. עובדים שהנם מחוברים לארגון הם יותר פרודוקטיביים, משפיעים על רמת שביעות רצון הלקוחות ומשפיעים על רווחיות החברה, יותר נלהבים מהעבודה שלהם ונוטים פחות לעזוב את מקום העבודה.

סקרי מחוברות עובדים של מתודה בוחנים את חווית העובד הכוללת ממקום העבודה, בעולמות התוכן הקשורים תאורטית לתחושת המחוברות. הסקרים מאפשרים לארגון לזהות את נקודות החוזק והתורפה בקשר שבין החברה והעובדים, ולאפיין את המקומות בהם על הארגון לבחון מחדש את מערכת היחסים עם העובדים והמנהלים. מודל המחוברות עובדים של מתודה הנו מתודולוגיה שפיתחנו לביצוע סקרי מחוברות עובדים בארגונים. המודל מבוסס על שאלוני מחוברות עובדים ייחודיים של מתודה ותהליך עבודה שמהווה מסגרת מתודולוגית לביצוע הסקר.

סקר DNA ארגוני +

מדידת מחוברות עובדים באמצעות שאלון מקיף הכולל 60-80 שאלות. הסקר בוחן את סביבת העבודה בעולמות תוכן המגדירים את חוויית העובד ואת המחוברות של העובדים לארגון ומהווה בסיס אמפירי לאסטרטגיית משאבי האנוש בארגון.

סקר DNA ארגוני

מדידת מחוברות עובדים באמצעות שאלון מקיף הכולל 40 שאלות. הסקר בוחן את סביבת העבודה בעולמות תוכן המגדירים את חוויית העובד ואת המחוברות של העובדים לארגון ומהווה בסיס אמפירי לאסטרטגיית משאבי האנוש בארגון.

סקר דופק ארגוני

סקר מחוברות עובדים המבוסס על שאלון עמדות קצר. הסקר כולל 20 שאלות הבוחנות את חוויית העובד בסביבת העבודה. הסקר מאפשר להנהלה לקבלת תמונת מצב מהימנה באשר להלך הרוח הארגוני ולהיות עם היד על הדופק לאורך זמן.

תהליך הסקר

בשלב תכנון הסקר מתקיימת שיחה לאפיון צרכי הארגון ותכנון מערך מחקר תפור אישית, הגדרת משתני המחקר והתאמת שאלוני מחוברות עובדים של מתודה לארגון. איסוף הנתונים בסקר מבוצע באמצעות שאלונים אינטרנטיים. עיצוב השאלונים מבוסס על עקרונות למחשוב שאלונים ידידותיים למרואיין. השאלון מתורגם לשפות שונות במערכי מחקר גלובליים, ובמידת הצורך איסוף הנתונים משלב מתודות נוספות למילוי עצמי (שאלוני נייר עפרון, קיוסקים). בשלב המסכם של הסקר מבוצע ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקר ברמות התייחסות מותאמות לארגון. נתוני הסקר ותובנות המחקר מסוכמים במצגות הנהלה ידידותיות לקורא.

שאלון הסקר

השאלון בסקר מחוברות עובדים של מתודה כולל היבטים מקצועיים, חברתיים וארגוניים של סביבת העבודה. השאלון בוחן את רמת המחוברות של העובדים לארגון ואת ההיבטים של מקום העבודה הקשורים לרמת המחוברות לארגון: תפקיד, מנהל ישיר, פיתוח עובדים, צוות, ממשקים, תקשורת פנים ארגונית, איזון חיים-עבודה, הערכה ומשוב, חברה, הנהלה בכירה וכו'. 

​השאלון בסקר מחוברות עובדים כולל גם שאלות פתוחות המאפשרות לעובדים לפרט, במילים שלהם, את התפיסות, העמדות, הבעיות והחוזקות. השאלות הפתוחות יכולות להופיע רק בסוף (שאלות מסכמות) או לאחר כל נושא בשאלון (תפקיד, מנהל ישיר, פיתוח וקידום עובדים וכו'). תשובות העובדים בשאלות הפתוחות מאפשרות להם לבטא את מה שהם חווים, מרגישים וחושבים ומספקים לארגון תובנות להעמקת הממצאים הסטטיסטיים וכיוונים אפשריים לפעולה.

 

ניתוח הנתונים

ניתוח הנתונים בסקר מחוברות עובדים מבוצע במספר רמות התייחסות: כלל העובדים בארגון, קבוצות של עובדים לפי יחידות ארגוניות (חטיבות, מחלקות, קבוצות, צוותים, סניפים, אתרים גלובליים) ולפי מאפייני עובד (ותק, דרגת ניהול). 

סקר מחוברות עובדים של מתודה מאפשר לזהות קשר סטטיסטי בין האופן שבו העובדים חווים את סביבת העבודה לבין רמת המחוברות שלהם לארגון. זיהוי דפוסים וקשרים בין תפיסות העבודה ביחס למנהל הישיר, התפקיד, הזדמנויות למידה וקידום, שיתופיות בצוות ומחוצה לו, אמון בהנהלת החברה וכו' מאפשרים הבנה טובה יותר של המקומות בהם הארגון צריך להשקיע תשומת לב, זמן ומשאבים על מנת ליצור סביבת עבודה המאפשרת רמת מחוברות גבוהה של העובדים לארגון.

סיכום הסקר

המצגת המסכמת בסקר מחוברות עובדים של מתודה, כוללת מספר פרקים, המובילים את הקורא משלב תיאור המחקר לפירוט הממצאים שהתקבלו ביחס לשאלות בשאלון, משתני המחקר והמדדים הארגוניים. סיכום מתודולוגי – תיאור מטרת הסקר, משתני המחקר, פרופיל העובדים שהשתתפו בסקר ושעור ההיענות; תקציר מנהלים – מציג את עיקרי תוצאות המחקר והתובנות העיקריות שעולות ממנו. תקציר המנהלים מהווה תמצית של הסקר ומציג למנהלים את "השורה התחתונה"; עיקרי הממצאים – פרק זה של המצגת כולל את הערכים שהתקבלו במבחנים הסטטיסטיים שבוצעו. ניתוח הנתונים מבוצע ברמת כלל העובדים וברמות הניתוח השונות שהוגדרו בשלב תכנון מערך המחקר. ממצאי הסקר מוצגים בצורה ויזואלית ידידותית וברורה, המבהירה לקורא מהם האומדנים שהתקבלו עבור כל שאלה, משתנה ומדד ואת המשמעות המחקרית שלהם.

היבטים מתודולוגיים בסקרי מחוברות עובדים

ביצוע סקר מחוברות עובדים כרוך בביצוע מספר שלבי מחקר ובקבלת החלטות ארגוניות ומתודולוגיות בכל אחד משלבים אלה. תכנון מערכי המחקר בסקרים של מתודה כוללים התייחסות להיבטים מתודולוגיים המשפיעים על תהליך ביצוע הסקר ורמת המהימנות שלו.

תזמון ביצוע הסקר – כדאי לבצע את הסקר בתקופות בהן מתקיימת שגרת עבודה. כדאי להימנע מלצאת לתהליך הסקר בתקופות של חגים וחופשות, לחץ של סוף שנה, פרוייקטים גדולים ובסמוך לאירועים ארגוניים שעשויים להטות את עמדות העובדים. באשר לתדירות, כדאי לבצע את הסקר אחת לשנה. מדד קבוע של חווית עובד קבועים מאפשר לארגון לקבל תמונת מצב רציפה, להיות עם היד על הדופק ולבחון את יעילות תוכניות העבודה המיושמות בין סקר לסקר.

תקשור הסקר – נכונותם של העובדים להשתתף בסקר אינה מובנת מאליה. חשוב לתקשר לעובדים את מטרת הסקר וחשיבותו – עבור הארגון ועבור העובדים. חשוב שהנהלת הארגון תיקח חלק בהעברת המסרים לעובדים וביצירת אוירת סקר חיובית. בארגונים שבהם הנהלת הארגון מכירה בערכם של סקרי העובדים, משתפת פעולה עם התהליך ומעבירה את חשיבות הסקר לעובדים בארגון שעור ההיענות לסקרים גבוה יותר.  

ניסוח שאלונים תפורים אישית – שאלונים בסקרי מחוברות עובדים צריכים להיות מותאמים לצורכי הארגון. על השאלון לבחון באופן מהימן ותקף את שאלת המחקר ולהיות מותאם לשפה הארגונית ולתרבות הארגונית. תוכן השאלון (נוסח הפריטים, מבנה השאלון  והרציונל הפנימי שלו) צריכים להגדיל את הסיכוי שהעובדים יבינו את השאלות כפי שעורכי הסקר התכוונו ושישיבו על השאלות באופן מלא וכנה. 

מחשוב שאלונים אינטרנטיים – העיצוב הגרפי והמבנה של השאלון צריכים לענות על קריטריון "הידידותיות למרואיין". מומלץ שלא להעמיס על השאלון אלמנטים גרפיים וגימיקים עיצוביים. כל אלה מסיטים את תשומת לב המרואיינים מהעיקר (השאלות) ומהווים רעש מתודולוגי. 

שמירה על אנונימיות העובדים - סקרי עובדים צריכים להתבצע באופן אנונימי. תחושת האנונימיות משפיעה על הנכונות להשתתף בסקר ולעשות זאת באופן כנה. בשלב שליחת הסקר ובמהלכו יש להדגיש לעובדים שהסקר הנו אנונימי ולהפיג את חששות העובדים בנושא זה.

הגדרת רמות ניתוח – יש לאפיין את היחידות הארגוניות הרלוונטיות לסקר (חטיבה, מחלקה, אזור גאוגרפי, דרגת ניהול, ותק עובד). הגדרה נכונה של קבוצות העובדים תאפשר תכנון נכון של מערך המחקר בשלבי ניסוח השאלון, איסוף הנתונים וניתוח הממצאים.

 

הפחתת הסירוב - בכל סקר שבו מספר המשיבים אינו זהה למספר העובדים אליהם נשלח הסקר נתון תאורטית להטיה באומדנים. כדי להפחית את מספר המסרבים (ולהגדיל את מספר המשיבים) בסקר, ניתן ליישם מספר פרקטיקות שעיקרן יצירת מוטיבציה בקרב העובדים להשיב והעלאת המודעות לסקר.

יישום ממצאי הסקר - ממצאי הסקר מהווים בסיס אמפירי יעיל לבניית תכניות עבודה. ארגונים צריכים לבצע סקרי מחוברות עובדים רק כאשר יש להם כוונה אמיתית ונכונות לשמוע ולפעול בהתאם למה ששמעו.

תרבות ארגונית של מדידה

תרבות ארגונית המאופיינת בביצוע סקרי מחוברות עובדים קבועים ורציפים מאופיינת בסביבת עבודה ששמה את העובד במרכז. תרבות ארגונית של סקרים מאופיינת בתקשורת פתוחה בין החברה והעובדים. ביצוע סקרים מעביר לעובדים את המסר שהנהלת החברה קשובה לעובדים, הסקרים מהווים פלטפורמת תקשורת שבאמצעותה העובדים מיידעים את החברה באשר להיבטים הדורשים שינוי ושיפור בחוויית העובד ובסביבת העבודה, לצד היבטים חיוביים. 

מעוניינים לשמוע עוד?

© 2016 by Metoda Surveys 

09.7437924

054.4530128