top of page

סקרים I מדידת מחוברות I מחקר סוציולוגי

מתודה היא חברת מחקר בוטיק לסקרים ארגוניים, מדידת מחוברות
ומדידת שביעות רצון
, תכנון מערכות סקרים ומחקר סוציולוגי 

הסקרים של מתודה מבוססים על ידע אקדמי מעמיק בתחום מתודת הסקר, מדידה מבוססת אינטרנט והמחקר הסוציולוגי, ועל מודלים ייחודיים של מדידה ארגונית.

המודלים של מתודה מבוססים על בניית כלים ידידותיים-למשתמש (בצד של ההנהלה, המנהלים והמרואיינים) שמהווים בסיס אמפירי להבנת נקודות כאב בארגון, להגדרת יעדים ולבניית תכניות עבודה מבוססות נתונים.

שיטת העבודה של מתודה מבוססת על מציאת האיזון האופטימלי בין מאפייני הארגון והמתודולוגיה, מתוך הבנה עמוקה של האתגרים המתודולוגיים וניואנסים של מדידה ארגונית.

הסקרים והמחקרים של מתודה מבוצעים תוך הקשבה ללקוח, וניהול אישי של הפרוייקט מתחילתו עד סופו.

ד"ר גלית סיני קרמונה (Ph.D), חוקרת סקרים, מתודולוגית של סקרים וסוציולוגית, מומחית במדידה ארגונית, הפחתת טעויות מדידה והפחתת סרוב בסקרים, סקרים אינטרנטיים, חקר עמדות ומחקר סוציולוגי. יועצת לארגונים בביצוע סקרים ופיתוח מערכות סקרים אינטרנטיים. מחברת הספר: "סיפור ארגוני: איך למדוד מצב רוח, חוויית עובד ומחוברות בארגונים".

כדי לעזור להנהלת הארגון, למשאבי אנוש ולרווחה בארגונים לנהל את המשבר הרגשי בארגון, בניתי שאלון מותאם לתקופה הייחודית שבה אנו מצויים. 

השאלון מודד אלמנטים סוציולוגיים של חוסן ארגוני בקרב העובדים והמנהלים. לארגונים שמעוניינים למדוד את הלך הארגוני בעת הנוכחית כבסיס לתכנית עבודה ממוקדת בחוסן הארגוני - ניתן לפנות אלי: galit.karmona@gmail.com

מדידת חוסן ארגוני בתקופה של אי וודאות

מדידה ארגונית מבוססת סקרים I הסקרים של מתודה בוחנים היבטים ארגוניים של סביבת העבודה מהפריזמה של העובדים, המנהלים, והלקוחות:  מחוברות, אונבורדינג, הון חברתי ואמון, פיתוח עובדים ופיתוח מנהלים, תקשורת, ערכים ותרבות, שירות ארגוני, ממשקים,  תדמית מעסיק, נטישת עובדים, תהליך גיוס, דופק ומצב רוח ארגוני, סקרי שביעות רצון לקוחות, חוויית משתמש וניהול מוצר.

ניתוח סוציולוגי ארגוני I הסקרים הארגוניים של מתודה מהווים בסיס לגיבוש תובנות מחקר באשר לעמדות ודפוסים חברתיים בארגון. מתודה מייעצת באשר לתובנות שעולות מהממצאים ולאופן שבו נכון להתייחס למציאות החברתית שעולה מהסקר תוך הסתמכות על ידע סוציולוגי וחקר עמדות וקבוצות חברתיות.

תכנון מערכות סקרים I מתודה מייעצת לארגונים וסטארטאפים בשימוש נכון במערכות קיימות לביצוע סקרים ארגוניים ובתכנון מערכות סקרים: עיצוב ממשק למרואיינים, עיצוב דשבורדים למנהלים, רציונאל מתודולוגי, פיצ'רים מתודולוגיים, תהליך הסקר, סטטיסטיקה יישומית, מאגרי שאלונים. 

הקשבה מבוססת נתונים I הסקרים של מתודה מהווים בסיס אמפירי לאסטרטגיית משאבי אנוש ולהבניית תרבות ארגונית של הקשבה לעובדים, מחוברות ואמון. באמצעות הסקרים של מתודה, הנהלת הארגון והנהלת משאבי האנוש מגבשות תובנות מבוססות נתונים באשר לתמונת המצב הארגונית.

מה
מתודה
עושה

יישומיות I בניית כלים ידידותיים-למשתמש שמהווים בסיס לקבלת החלטות מבוססות נתונים

הייחודיות
של מתודה
 

ידע ייחודי I ידע אקדמי מעמיק בתחום מתודת הסקר, סקרים אינטרנטיים, והמחקר הסוציולוגי

התאמה אישית I מענה תפור אישית לצרכים המתודולוגיים הספציפיים לארגון ולמאפייניו הייחודיים

חברת בוטיק I הקשבה ללקוח, זמינות וניהול אישי של הפרוייקט מתחילתו ועד סופו

אופטימיזציה I מציאת האיזון האופטימלי בין מאפייני הארגון, חוויית המרואיין והמתודולוגיה

במציאות שבה העובדים הם חוד החנית ומרכיב משמעותי בהצלחה של ארגונים, הקשבה לעובדים הנה הכרח ובסיס למערכת יחסים טובה בין הארגון ועובדיו.

ארגונים ששמים את העובד במרכז ואת האושר הארגוני כיעד אסטרטגי, חייבים לדעת מה חושבים ומרגישים העובדים, לזהות קבוצות של עובדים הנוטים להיות פחות מחוברים ולזהות את ההיבטים בהם כדאי להשקיע משאבים לשיפור חווית העובד. ואת זה עושים באמצעות הסקרים הארגוניים.

הודות למהפכת הדיגיטציה ולמערכות SAAS ידידותיות, מנהלים יכולים לבצע סקרים ארגוניים בקלות, בפשטות ובעלויות מינימליות. אבל ביצוע סקרים מהימנים ותקפים חייב להתבסס על ידע תאורטי בתחום הסקרים וידע פרקטי במדידה הארגונית.

הספר סיפור ארגוני מבקש לגשר על הפערים שבין הזמינות של הסקרים לבין יישום נכון שלהם בקונטקסט הארגוני ולשמש בסיס ידע בעולם המדידה הארגונית.

bottom of page