top of page

סקרים ארגוניים, מדידת מחוברות
תכנון מערכות סקרים וייעוץ מתודולוגי

הסקרים של מתודה מבוססים על ידע אקדמי מעמיק בתחום מתודת הסקר, מדידה מבוססת אינטרנט והמחקר הסוציולוגי, ועל מודלים ייחודיים של מדידה ארגונית.

המודלים של מתודה מבוססים על בניית כלים ידידותיים-למשתמש (בצד של ההנהלה, המנהלים והמרואיינים) שמהווים בסיס אמפירי להבנת נקודות כאב בארגון, להגדרת יעדים ולבניית תכניות עבודה מבוססות נתונים.

השאלונים ומערכי המחקר של מתודה תפורים אישית לארגון ונותנים מענה לצרכים המתודולוגיים הספציפיים לארגון ולמאפייניו היחודיים.

שיטת העבודה של מתודה מבוססת על מציאת האיזון האופטימלי בין מאפייני הארגון והמתודולוגיה, מתוך הבנה עמוקה של האתגרים המתודולוגיים וניואנסים של מדידה ארגונית.

הסקרים והמחקרים של מתודה מבוצעים תוך הקשבה ללקוח, וניהול אישי של הפרוייקט מתחילתו עד סופו.

ד"ר גלית סיני קרמונה (Ph.D), מתודולוגית של סקרים וסוציולוגית, מומחית בסקרים ומדידת מחוברות, הפחתת טעות הסקר הכוללת, סקרים אינטרנטיים, ומחקר סוציולוגי. יועצת לארגונים בביצוע סקרים ופיתוח מערכות סקרים אינטרנטיים. מחברת "סיפור ארגוני: איך למדוד מצב רוח, חוויית עובד ומחוברות בארגונים".

מדידה ארגונית מבוססת סקרים I הסקרים של מתודה בוחנים שאלות מחקר הקשורות להיבטים ארגוניים בחוויית העובדים, המנהלים, והלקוחות: מחוברות, אונבורדינג, הון חברתי ואמון, פיתוח עובדים ומנהלים, תקשורת, ערכים ותרבות, שירות ארגוני, ממשקים,  תדמית מעסיק, נטישת עובדים, תהליך גיוס, דופק ומצב רוח ארגוני, סקרי לקוחות: UX, CSAT

מדידת מחוברות וחוויית עובד I סקרי המחוברות של מתודה בוחנים את רמת המחוברות בארגון, ועולמות תוכן הקשורים לתחושת המחוברות. הסקרים של מתודה מאפשרים לארגון לזהות את נקודות החוזק ונקודות הכאב בקשר שבין הארגון והעובדים, ולאפיין את המקומות בהם על הארגון להשתפר.

תכנון מערכות סקרים I מתודה מייעצת לארגונים וסטארטאפים בשימוש נכון במערכות קיימות לביצוע סקרים ארגוניים ובתכנון מערכות סקרים: עיצוב ממשק למרואיינים, עיצוב דשבורדים למנהלים, רציונאל מתודולוגי, פיצ'רים מתודולוגיים, תהליך הסקר, סטטיסטיקה יישומית, מאגרי שאלונים. 

מה מתודה עושה

הקשבה אמפירית I הסקרים של מתודה מהווים בסיס אמפירי לאסטרטגיית משאבי אנוש ולהבניית תרבות ארגונית של הקשבה לעובדים, מחוברות ואמון. באמצעות הסקרים של מתודה, הנהלת הארגון והנהלת משאבי האנוש מגבשות תובנות מבוססות נתונים באשר לתמונת המצב הארגונית.

ידע ייחודי I ידע אקדמי מעמיק בתחום מתודת הסקר, סקרים אינטרנטיים, מדידת מחוברות וחוויית עובד, והמחקר הסוציולוגי

אופטימיזציה I מציאת האיזון האופטימלי בין מאפייני הארגון, חוויית המרואיין והמתודולוגיה

התאמה אישית I מענה תפור אישית לצרכים המתודולוגיים הספציפיים לארגון ולמאפייניו הייחודיים

יישומיות I בניית כלים ידידותיים-למשתמש שמהווים בסיס לקבלת החלטות מבוססות נתונים

הייחודיות
של מתודה 

חברת בוטיק I הקשבה ללקוח, זמינות וניהול אישי של הפרוייקט מתחילתו ועד סופו

מתודולוגיה הוליסטית I תכנון מתודולוגי שלוקח בחשבון את מאפייני הארגון, חוויית המרואיין והמתודולוגיה.  

במציאות שבה העובדים הם חוד החנית ומרכיב משמעותי בהצלחה של ארגונים, הקשבה לעובדים הנה הכרח ובסיס למערכת יחסים טובה בין הארגון ועובדיו.

ארגונים ששמים את העובד במרכז ואת האושר הארגוני כיעד אסטרטגי, חייבים לדעת מה חושבים ומרגישים העובדים, לזהות קבוצות של עובדים הנוטים להיות פחות מחוברים ולזהות את ההיבטים בהם כדאי להשקיע משאבים לשיפור חווית העובד. ואת זה עושים באמצעות הסקרים הארגוניים.

הודות למהפכת הדיגיטציה ולמערכות SAAS ידידותיות, מנהלים יכולים לבצע סקרים ארגוניים בקלות, בפשטות ובעלויות מינימליות. אבל ביצוע סקרים מהימנים ותקפים חייב להתבסס על ידע תאורטי בתחום הסקרים וידע פרקטי במדידה הארגונית.

הספר מבקש לגשר על הפערים שבין הזמינות של הסקרים לבין יישום נכון שלהם בקונטקסט הארגוני ולשמש בסיס ידע להבניית הסיפור הארגוני.

bottom of page